Đồng Nai được triển khai sớm dự án tái định cư sân bay Long Thành

Kiều Châu

18:10 10/11/2015

BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam.

Đồng Nai được triển khai sớm dự án tái định cư sân bay Long Thành

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai và một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Theo đó, Thủ tướng cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam. Tiểu dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư được phê duyệt sau khi phê duyệt F/S.
UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện tiểu dự án khu tái định cư theo quy định của pháp luật; đồng thời làm việc trực tiếp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải nghiên cứu bố trí khoản kinh phí ứng trước để thực hiện dự án theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm tổ chức thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Thủ tướng đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chung của dự án.
Trước đó, tại hội thảo quốc gia với chủ đề “Cần cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng và tái cư cho người dân dự án sân bay quốc tế Long Thành” diễn ra tại Hà Nội ngày 31/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan xem xét chấp thuận cho tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án riêng thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và chỉ đạo giao cho UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng kể từ cuối năm 2015.
Dự kiến, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (2.750 ha) và khu tái định cư Lộc An-Bình Phước khoảng 11.266 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ công tác bố trí tái định cư, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Thủ tướng cho tạm ứng vốn theo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng bố trí tái định cư, sớm di dời dân để bàn giao mặt bằng triển khai bước 1 của dự án.
Dự án sân bay quốc tế Long Thành có diện tích tới 5.000 ha sẽ triển khai tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với công suất thiết kế dự kiến đạt 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia làm 3 giai đoạn. 
Để triển khai dự án, sẽ có 4.730 hộ – 14.994 người dân, cùng 26 tổ chức phải di dời để giao đất cho dự án. Trong đó, có 4.330 hộ dân, với 2.970,2 ha bị giải tỏa trắng hoàn toàn. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí cho tái định cư khoảng 18.574 tỷ đồng.

KIỀU CHÂU