“Điểm danh” dự án bất động sản tỷ đô của Nhật Bản tại Việt Nam

Vũ Minh

08:47 04/07/2015

BizLIVE -

Các nhà đầu tư Nhật Bản đã đổ 2,83 tỷ USD vào các dự án bất động sản và xây dựng tại Việt Nam tính đến ngày 20/6/2015.

“Điểm danh” dự án bất động sản tỷ đô của Nhật Bản tại Việt Nam

Tokyu Bình Dương Garden City với tổng vốn đầu tư Nhật Bản lên tới 1,2 tỷ USD.

Thống kê mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho thấy, tính đến 20/06/2015, Việt Nam đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 18.529 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký là 257,8 tỷ USD.

Trong đó, Nhật Bảnnhà đầu tư lớn thứ 2 sau Hàn Quốc với 2.661 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư là 37,7 tỷ USD. 

Xét về lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thu hút được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhất với 1.375 dự án, tổng số vốn đăng ký là 31,4 tỷ USD, chiếm 83,3% tổng vốn đầu tư Nhật vào Việt Nam.

Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn là 1,66 tỷ USD, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư.

Kế đến là lĩnh vực xây dựng với tổng số vốn đầu tư là 1,17 tỷ USD, chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư. Còn lại thuộc về các ngành lĩnh vực khác

Nếu xét theo địa bàn đầu tư, Nhật Bản đã đầu tư vào 49/63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong đó, Thanh Hóa thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản nhất với 10 dự án, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn là 9,68 tỷ USD, chiếm 25,7% tổng vốn đầu tư.

Tiếp theo là Hà Nội với 661 dự án, với với tổng vốn đầu tư  là 4,1 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư.

Bình Dương đứng  thứ 3 với 248 dự án với tổng số vốn là 3,85 tỷ USD, chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư và các địa phương khác.

Điểm mặt một số dự án lớn của Nhật Bản tại Việt Nam:

- Dự án Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đầu tư vào KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa) với tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD.

- Dự án Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam, đầu tư vào KCN Đình Vũ (Hải Phòng) với tổng vốn đầu tư là 1,22 tỷ USD.

- Dự án Công ty TNHH Becamex Tokyu (dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương) với tổng vốn đầu tư là 1,2 tỷ USD.

VŨ MINH