Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ODA

Kiều Châu

16:25 17/06/2015

BizLIVE - Bộ Xây dựng vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép lĩnh vực nhà ở xã hội nói chung và dự án “Xây dựng mô hình đầu tư thí điểm nhà ở xã hội tại một số địa phương trọng điểm ở Việt Nam” được sử dụng vốn ODA và nguồn vay ưu đãi. 

Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ODA

Ảnh minh họa.

Trước đó, tháng 11/2014, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng ký danh mục dự án ODA, sử dụng nguồn tài trợ của KOICA Hàn Quốc đối với dự án xây dựng mô hình đầu tư thí điểm nhà ở xã hội tại một số địa phương trọng điểm ở Việt Nam. 

Ngày 15/5 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 2890/BKHĐT-KTĐN gửi Bộ Xây dựng không đồng thuận với lý do: Lĩnh vực nhà ở xã hội không thuộc lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA và vay vốn ưu đãi theo quy định của Chính phủ. 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề như sau: Từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014, thông qua chương trình chia sẻ tri thức (KSP) của Chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đã tập trung thúc đẩy hợp tác chuyên ngành thông qua hoạt động trao đổi đoàn và ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác phát triển nhà ở. 

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) và Tổng công  ty Đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) thực hiện thành công dự án “Đề xuất chính sách pháp luật để phát triển xã hội ở Việt Nam”. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu chung đã đạt được và với mục tiêu tập trung giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị của Việt Nam, Bộ Xây dựng Việt Nam và Tổng công ty Đất đai và nhà ở Hàn Quốc đã phối hợp xây dựng đề xuất dự án “Xây dựng mô hình đầu tư thí điểm nhà ở xã hội tại một số địa phương trọng điểm ở Việt Nam” và đề nghị KOICA Hàn Quốc xem xét tài trợ. 

Các nghiên cứu cho thấy, Hàn Quốc cũng đã từng phải đối mặt với thách thức về nhu cầu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại đô thị. 

Ngay từ những năm 1970, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai thực hiện mô hình xây dựng, đầu tư và quản lý nhà ở xã hội, bằng cách đầu tư một số vốn nhất định, đồng thời thiết lập cách thức tổ chức hiệu quả về phát triển nhà ở cho các gia đình có thu nhập thấp. 

Nhờ đó mà hiện nay đa số người dân Hàn Quốc đã có cơ hội được sở hữu nhà ở với mức giá phải chăng. 

Ngày 29/10/2014, Bộ Xây dựng nhận được công thư của KOICA Hàn Quốc thông báo rằng đề xuất Dự án nêu trên đã được KOICA xếp hạng cao và sẽ được KOICA xem xét tài trợ trong tài khóa 2016. 

Ngay sau đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa dự án nêu trên vào Danh mục dự án yêu cầu tài trợ ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam. 

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật nhà ở được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014 về các hình thức phát triển nhà ở xã hội đã quy định: Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước…

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thì lĩnh vực ưu tiên sử dụng ODA và nguồn vay ưu đãi là: Phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, bao gồm văn hóa, y tế, giáo dục và đạo, dạy nghề, an sinh xã hội, giảm nghèo…

Trong hệ thống chính sách bảo đảm an sinh xã hội thì vấn đề đáp ứng nhu cầu nhà ở đối với người có thu nhập thấp, người nghèo có một vị trí đặc biệt quan trọng do nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội, là điều kiện cần thiết để phát triển con người một cách toàn diện. 

Tại khoản 9 Điều 7 của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Một số lĩnh vực ưu tiên khác được sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, Bộ Xây dựng nhận thấy, lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội thuộc lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA và vay vốn ưu đãi. 

Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ Việt Nam xây dựng chương trình tổng thể, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và nghiên cứu mô hình đầu tư, mẫu thiết kế nhà ở xã hội phù hợp, đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, gặp khó khăn về chỗ ở tại khu vực đô thị từ nay đến năm 2020, nhằm  triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011. 

Dự án đặt ra mục tiêu cụ thể là: Dự báo nhu cầu, xây dựng chương trình tổng thể, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và nghiên cứu mô hình đầu tư, mẫu nhà ở xã hội phù hợp để xây dựng tại các khu vực đô thị của Việt Nam; Nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng thí điểm nhà ở xã hội tại một số đô thị của Việt Nam; Nâng cao năng lực kỹ thuật và hành chính của ngành xây dựng thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, những hiểu biết và cách thức triển khai xây dựng chương trình tổng thể, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thông qua việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách và cán bộ kỹ thuật của Việt Nam.

KIỀU CHÂU