Bộ Giao thông lập Ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay Long Thành

Kiều Châu

11:54 04/08/2015

BizLIVE -

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 2719/QĐ-BGTVT thành lập Ban chỉ đạo triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ Giao thông lập Ban chỉ đạo triển khai dự án sân bay Long Thành

Phối cảnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm trưởng ban. Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh là phó trưởng ban. Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Nguyễn Nguyên Hùng là ủy viên thường trực Ban chỉ đạo.
Các thành viên bao gồm: Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Hoằng; Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Vũ Anh Minh; Vụ trưởng - Trưởng ban PPP Nguyễn Danh Huy; Vụ trưởng Vụ Tài chính Đỗ Văn Quốc.
Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch triển khai dự án; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án đề xuất với Chính phủ có giải pháp xử lý thích hợp nhằm đảm bảo tiến độ của dự án theo đúng chỉ đạo của Quốc hội.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2015.

KIỀU CHÂU