VPBS lãi 16,2 tỷ trong 6 tháng, cho vay ký quỹ hơn 1.000 tỷ đồng

Nguyên Minh

10:33 21/07/2015

BizLIVE -

Do các chi phí tăng nhanh, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của VPBS giảm tới 36% so với cùng kỳ 2014.

VPBS lãi 16,2 tỷ trong 6 tháng, cho vay ký quỹ hơn 1.000 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính quý II của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam (VPBS), cả doanh thu lẫn lợi nhuận quý này đều sụt  giảm. 
Theo đó, doanh thu thuần quý II/2015 đạt 103,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ 2014. 
Trong đó mặc dù các mảng doanh thu đều tăng trưởng, cụ thể doanh thu môi giới tăng 0,9%, doanh thu tự doanh tăng mạnh 232%, hoạt động tư vấn tăng 69% nhưng do doanh thu khác giảm 36%, chỉ còn 48 tỷ đồng nên dẫn tới tổng lợi nhuận sụt giảm. 
Cùng với đó, các loại chi phí quý II của VPBS đều tăng. Cụ thể, chi phí hoạt động kinh doanh chiếm tới 81 tỷ đồng, tăng 28%. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 15 tỷ đồng, tăng 28%. Điều này dẫn tới lợi nhuận thuần của công ty trong quý II chỉ còn lại 6,9 tỷ đồng. 
Nhờ hơn 10,7 tỷ đồng lợi nhuận khác, lợi nhuận sau thuế của VPBS quý này đạt 14,5 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ 2014. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, VPBS đạt 187,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7%. Do chi phí tăng nhanh nên lợi nhuận sau thuế 6 tháng chỉ còn lại 16,2 tỷ đồng, giảm 36% so với 6 tháng đầu năm 2014. 
Tổng tài sản VPBS tính đến cuối tháng 6/2015 ở mức 3.805 tỷ đồng, tăng thêm 715 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. 
Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 1.437 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.918 tỷ đồng, bao gồm hơn 1.042 tỷ đồng cho vay giao dịch ký quỹ.
Trên bảng cân đối kế toán, VPBS phát sinh khoản nợ ngắn hạn 43,9 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn cũng tăng từ 1.600 tỷ đồng lên 2.270 tỷ đồng. Như vậy hiện VPBS có hơn 2.313 tỷ đồng tiền nợ ngắn và dài hạn, chiếm 60% tổng nguồn vốn doanh nghiệp.

NGUYÊN MINH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine