VnSteel chuyển nhượng 4 triệu USD vốn góp tại Cảng Thị Vải

Lê Hải

16:47 08/10/2015

BizLIVE -

Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel) vừa có quyết định về việc phê duyệt giá chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải.

VnSteel chuyển nhượng 4 triệu USD vốn góp tại Cảng Thị Vải

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam  (VnSteel) đã nhất trí phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải, mức giá tối thiểu chuyển nhượng số vốn góp trên là 4.027.500 USD.
Giám đốc của VnSteel được giao nhiệm vụ đàm phán và triển khai các công việc thoái vốn tại công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải.
Sau khi hoàn tất chuyển nhượng sẽ tổ chức hạch toán kế toán để quyết toán các khoản đầu tư và báo cáo kết quả về Bộ Công Thương.
Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2015, phần vốn góp đầu tư dài hạn của VnSteel tại công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải là 81,2 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh,VnSteel ghi nhận doanh thu thuần 9.413 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng.

LÊ HẢI

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ