Vinalines ước lỗ hợp nhất 197 tỷ đồng trong 6 tháng

Nguyên Minh

09:44 22/07/2015

BizLIVE -

Tuy nhiên công ty mẹ đã có lãi khoảng 124 tỷ đồng.

Vinalines ước lỗ hợp nhất 197 tỷ đồng trong 6 tháng
Thông tin từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết, tổng sản lượng vận tải biển của toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 14,6 triệu tấn, bằng 55% kế hoạch năm 2015 và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng của toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 42 triệu tấn, bằng 52% kế hoạch năm 2015 và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng doanh thu của toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 9.356 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm 2015 và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2014. Công ty mẹ lãi 124 tỷ đồng. Toàn Tổng công ty dự kiến lỗ 197 tỷ đồng (hợp nhất theo tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp và không bao gồm các đơn vị đang thực hiện thủ tục phá sản).
Về công tác cổ phần hóa, Tổng công ty đã hoàn thành việc xây dựng Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và đang chờ ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa đối với 05 doanh nghiệp thành viên. Như vậy, đến 30/6/2015, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành toàn bộ kế hoạch cổ phần hóa 12 doanh nghiệp thành viên theo đúng Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tổng công ty đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với 3 doanh nghiệp (Vinashinlines, Falcon, Công ty CNTT Cà Mau) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Hiện nay, các doanh nghiệp đang bổ sung, hoàn tất các tài liệu theo yêu cầu của tòa án để tiến tới việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp quy định của pháp luật.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty đã hoàn tất công tác giải thể đối với Công ty cổ phần Phát triển Cảng Bến Đình Sao Mai và đang hoàn tất các thủ tục giải thể đối với Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines và Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines Đông Đô.
Quý II/2015, Công ty mẹ tiếp tục xử lý được 1.431 tỷ đồng nợ phải trả, góp phần giảm nợ từ khi tái cơ cấu đến nay là 3.654,9 tỷ đồng. Giải pháp xử lý các khoản nợ trên chủ yếu là tổ chức bán nợ qua DATC và một phần nhận hoán đổi các khoản thoái vốn của Vinalines để cấn trừ nợ. Công ty mẹ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán để xử lý dứt điểm các khoản nợ tại VietinBank, ACB, VPBank… và đã đạt được những thoả thuận bước đầu tích cực.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn tại 11 doanh nghiệp với số tiền thu về gần 1.257 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp thoái vốn lên 32 doanh nghiệp và tổng số tiền thu về gần 1.790 tỷ đồng, bảo toàn được vốn đã đầu tư, trong đó, thoái vốn thành công tại 28 doanh nghiệp (26 doanh nghiệp thoái hoàn toàn và 02 doanh nghiệp giảm tỷ lệ phần vốn), 04 doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện thoái lần hai. Các doanh nghiệp thoái vốn đều bảo toàn vốn đầu tư và có lãi.
Trong 6 tháng cuối năm, công ty lên mục tiêu Sản lượng vận tải biển đạt 26,7 triệu tấn; Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 81,5 triệu tấn; Tổng doanh thu của toàn Tổng công ty đạt 18.500 tỷ đồng; Công ty mẹ dự kiến lãi 197 tỷ đồng.
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ, Tổng công ty sẽ thực hiện việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trong quý III/2015; chuẩn bị công tác để chuyển Công ty mẹ sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Đồng thời Tổng công ty sẽ hoàn tất các tài liệu để tòa án thụ lý đơn và thực hiện các thủ tục phá sản đối với 03 doanh nghiệp (Vinashinlines, Falcon, Công ty CNTT Cà Mau) theo quy định của pháp luật và xử lý các tài sản là các tàu đóng mới dở dang để trả nợ; cơ cấu khoản nợ vay nguồn 750 triệu USD sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ cấu hiệu quả nguồn vay trong nước tại SBIC.

NGUYÊN MINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ