Vinachem đạt doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng trong quý I

Nguyễn Thảo

14:22 18/04/2017

BizLIVE - Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), doanh thu Quý I của Tập đoàn ước đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vinachem đạt doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng trong quý I

Vinachem sở hữu nhiều dự án thua lỗ nghìn tỷ. Ảnh: TL

Báo cáo của Vinachem cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp trong quý tính theo giá thực tế ước đạt 9.682 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Doanh thu ước đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 5.344 tỷ đồng, tăng 8,1%; sản phẩm apatit ước đạt 758 tỷ đồng, giảm 27,1%; cao su ước đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 12,5%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 819 tỷ đồng, tăng 27,1%; chất giặt rửa ước đạt 760 tỷ đồng, tăng 18,8%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp đạt 551 tỷ đồng, giảm 10,2%; các sản phẩm khác giảm 37,7%.

Vinachem cũng cho biết trong quý I/2017, Tập đoàn đã tạo đủ việc làm cho 23.895 lao động với tiền lương bình quân đạt 8,29 triệu đồng/ người/ tháng.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong quý I/2017 của Tập đoàn mới đạt 212 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm do nhiều dự án đầu tư mới của các đơn vị đang trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tiến hành thiết kế nên giá trị thực hiện ở mức thấp và còn có một số dự án chuyển tiếp có giá trị thực hiện chưa cao so với kế hoạch.

Vinachem cũng cho biết, hiện nay Vinachem vẫn đang tập trung đôn đốc thúc đẩy tiến độ triển khai của một số dự án; đồng thời ra soát các vấn đề còn tồn tại để thanh quyết toán một số dự án đã hoàn thành.

Về kế hoạch sắp tới, Vinachem cho biết, mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp quý II tính theo giá thực tế phấn đấu đạt 12.032 tỷ đồng, tăng 15,6%; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 21.714 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Doanh thu phấn đấu đạt 12.717 tỷ đồng, tăng 3,9%, lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 22.873 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trước đó, cuối tháng 1/2017 Vinachem đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn tại của một số dự án thuộc tập đoàn này. Các dự án và doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất cần giải quyết các vấn đề tồn tại gồm Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình/Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình; dự án cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc/CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và dự án Nhà máy DAP số 2/CTCP DAP số 2- Vinachem và CTCP DAP - Vinachem.

Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh của Vinachem năm 2016 cho thấy, doanh thu ước đạt 41.931 tỷ đồng, giảm 8,4% so với năm 2015. Đáng lưu ý, trong năm 2016, Vinachem ước lỗ 627 tỷ đồng; trong đó lãi phát sinh là 2.745 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 3.372 tỷ đồng.

Lỗ phát sinh của Vinachem bắt nguồn chủ yếu từ các đơn vị nêu trên. Các dự án này cũng là dự án trong “danh sách đen” Thủ tướng Chính phủ trước đó đã yêu cầu xử lý vì trạng thua lỗ kéo dài.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ