Viglacera: Vốn hơn 12.000 tỷ, lãi ròng 9 tháng chỉ bằng 2%

Nguyên Minh

10:19 16/11/2015

BizLIVE -

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của Viglacera đạt 309,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 238 tỷ đồng. 

Viglacera: Vốn hơn 12.000 tỷ, lãi ròng 9 tháng chỉ bằng 2%

Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng CTCP Viglacera (VGC) cho biết, doanh thu thuần đạt được riêng trong quý III ở mức 2.178 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đạt 5.801 tỷ đồng. 
Do giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nên lợi nhuận gộp trong quý vừa rồi còn lại 441 tỷ đồng. 
Các loại chi phí chiếm con số khá lớn. Cụ thể, chi phí tài chính chiếm 50 tỷ đồng, trong đó hơn 45 tỷ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 146,9 tỷ đồng và 122,3 tỷ đồng. 
Do đó, lợi nhuận sau thuế quý III sau khi trừ đi các loại chi phí chỉ còn lại 114 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đạt 309,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 238 tỷ đồng. 
Tính đến thời điểm 30/9/2015, tổng tài sản của Viglacera ở mức 12.453 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 719 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm. 
Ngoài ra, các khoản phải thu chiếm 1.686 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 3.582 tỷ đồng. 
Nợ phải trả tính đến cuối quý III/2015 ở mức 9.321 tỷ đồng, tương ứng chiếm 74% tổng nguồn vốn. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm 2.294 tỷ đồng.

NGUYÊN MINH

Giá trong ngày

15.5

0.4 (2.65%)
Giá tham chiếu15.1
Giá mở cửa15.4
Giá cao nhất15.6
Giá thấp nhất15.1
Giá đóng cửa15.5
Khối lượng786,300
Giao dịch ròng NĐTNN59,100
Room nước ngoài còn lại21.16%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)307,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)4,758.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,727.4
P/E9.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,769.9
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)4
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
30/03

15.50

0.40 (2.65%)

786,30012,115,000
29/03

15.10

0.10 (0.66%)

301,0005,231,000
28/03

15.20

0.20 (1.33%)

424,3006,395,000
27/03

15.00

0.00 (0.00%)

175,6052,635,000
24/03

15.00

0.00 (0.00%)

176,2002,640,000
23/03

15.00

0.40 (2.60%)

211,1503,162,000
22/03

15.40

0.20 (1.32%)

58,5509,094,150
22/03

15.40

0.20 (1.32%)

585,5009,094,000
21/03

15.20

0.30 (2.01%)

446,65012,455,955
20/03

14.90

0.70 (4.93%)

368,2458,171,225

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

24/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2017Ngày đăng...

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy...

16/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về nội dung tài liệu lấy ý...

16/02/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

23/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn tại...

22/12/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 22...

22/12/2016

Chuyển Sàn

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần chính thức niêm yết trên HNX:Số lượng chứng khoán niêm yết: 65.014.738Ngày...

22/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi mục đích sử...

16/12/2016

Tạm dừng Niêm yết

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch:...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

20/10/2016

Niêm yết thêm

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch...

15/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016Ngày đăng ký cuối...

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

01/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

28/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu theo chương...

25/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 10/08/2016...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2016Ngày giao dịch...

07/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Quang Ngọc - Mã chứng khoán: VGC - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.400 CP (tỷ lệ 0%) - Tên của người có liên quan tại TCNY:...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất 2015.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

15/10/2015

Niêm yết mới

Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

16/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

Doanh nghiệp cùng ngành