Viettelpost báo lãi tăng vọt sau 9 tháng

Trần Thúy

11:06 22/11/2016

BizLIVE - Doanh thu tài chính trong kỳ tăng mạnh gấp 5 lần đạt 3,2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 60%, lên gần 500 triệu đồng, trong đó, chủ yếu là chi phí lãi vay.

Viettelpost báo lãi tăng vọt sau 9 tháng

Ảnh minh họa.

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettelpost) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với doanh thu thuần đạt 746 tỷ, tăng trưởng 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cũng tăng mạnh lên 689,7 tỷ, tương ứng mức tăng 48% khiến cho lãi gộp chỉ đạt 56,5 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ.
Doanh thu tài chính trong kỳ tăng mạnh gấp 5 lần đạt 3,2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 60%, lên gần 500 triệu đồng, trong đó, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ 19,1%, lên 26,8 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý III/2016, Viettelpost ghi nhận lợi nhuận sau thuế 25,6 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu  2.067 tỷ đồng, tăng 53,56%; lợi nhuận sau thuế đạt 83,5 tỷ, tăng tới 72,5% so với cùng kỳ năm 2015.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản Viettelpost đạt 811,7 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 240 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% trong khi tiền gửi ngân hàng ngắn và dài hạn đạt hơn 81 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 39,5% lên hơn 280 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho cũng tăng vọt 5 lần, lên gần 23 tỷ đồng.
Nợ phải trả của doanh nghiệp đạt hơn 479 tỷ đồng, chiếm 59% nguồn vốn. Nợ phải trả tập trung chủ yếu ở phải trả người lao động 187 tỷ đồng, ngoài ra còn có hơn 186 tỷ đồng khoản phải trả phải nộp khác. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp hiện đạt hơn 85 tỷ đồng.
Theo cơ cấu cổ đông cuối năm 2015, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là cổ đông lớn nhất của Bưu chính Viettel sở hữu 68,08% vốn, kế đến là quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital nắm 5,08% vốn, còn lại 27% cổ phần thuộc về các cổ đông khác.

TRẦN THÚY

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ