Viettel được tăng vốn điều lệ lên 300 nghìn tỷ

Linh Linh

11:47 29/12/2015

BizLIVE - Từ nay đến năm 2020, vốn điều lệ của Viettel sẽ được tăng gấp 3 lần, lên 300.000 tỷ đồng (tương đương gần 14 tỷ USD).

Viettel được tăng vốn điều lệ lên 300 nghìn tỷ

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt điều chỉnh mức vốn điều của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) lệ giai đoạn 2015-2020 từ 100.000 tỷ đồng lên 300.000 tỷ đồng.
Thủ tướng giao Viettel thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này. 
Hết năm 2020, trường hợp nguồn bổ sung vốn điều lệ không đủ, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Được biết, năm 2014, doanh thu của Tập đoàn Viettel đạt 193.134 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2009, lợi nhuận là 42.219 tỷ đồng, tăng 4,1 lần so với năm 2009. Tập đoàn có 27.132 lao động với mức thu nhập bình quân là 25 triệu đồng/người/tháng. 
Tại thời điểm 31/12/2014, vốn chủ sở hữu là 101.813 tỷ đồng, tổng tài sản là 140.876 tỷ đồng.
Đến năm 2020, tổng doanh thu ước đạt 548.784 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2014; tổng tài sản ước đạt 437.285 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với thời điểm 31/12/2014; tổng lợi nhuận trước thuế từ năm 2015 đến 2020 ước đạt 415.979 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với giai đoạn 2010 - 2014. Tổng giá trị đầu tư, xây dựng tài sản cố định là 419.648 tỷ đồng.

LINH LINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ