Vietnam Airlines “gặp hạn” vì tỷ giá

Trần Thúy

11:25 13/07/2016

BizLIVE - Hầu hết các đồng tiền thu bán chủ chốt (VND, EUR, JPY, AUD...) của VNA đều mất giá so với USD, ảnh hưởng đến dòng tiền thu chi sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Vietnam Airlines “gặp hạn” vì tỷ giá

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Vietnam Airlines (VNA), tổng tài sản của Tổng công ty năm 2015 đạt 83.538 tỷ đồng, tăng 29,8% so với năm 2014 (64.357 tỷ đồng), trong đó chủ yếu do tài sản dài hạn tăng 17.892 tỷ đồng (do VNA nhận sở hữu thêm 3 máy bay A321 và 4 chiếc B787 thuê tài chính).
Do tài sản dài hạn của Tổng công ty năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014 nên cơ cấu tài sản dài hạn trên tổng tài sản là 84,16% tăng so mức 81,45% cuối năm 2014.
Số trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi tại thời điểm 31/12/2015 là 37,25 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 116 tỷ đồng trong năm 2014, chủ yếu do thoái vốn công ty cổ phần khách sạn Hàng không.
Khoản trích lập dự phòng cuối năm 2015 chủ yếu liên quan đến các đại lý BSP, trong đó đại lý Global Flight là 5,7 tỷ đồng và đại lý BSP Pháp là 6,64 tỷ đồng, còn lại các đối tượng khác.
Về nợ phải trả, VNA cho biết, tại thời điểm cuối năm 2015, nợ phải trả của Tổng công ty là gần 70.994 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Nợ phải trả tăng chủ yếu do năm 2015 Tổng công ty thực hiện nhận 3 chiếc A321 và 4 chiếc B787.
VNA cũng cho biết, năm 2015 tỷ giá biến động mạnh theo hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Hầu hết các đồng tiền thu bán chủ chốt (VND, EUR, JPY, AUD...) của VNA đều mất giá so với USD, ảnh hưởng đến dòng tiền thu chi.
Cụ thể, nếu so với tỷ giá kế hoạch 2015 (21.500 VND/USD), dòng tiền của Tổng công ty giảm 76.847.815 USD, tương đương khoảng 1.676 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2015, tỷ giá VND/USD tăng làm phát sinh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ gốc vay ngoại tệ năm 2015 là 1.481 tỷ đồng (chưa bao gồm phân bổ chênh lệch tỷ giá năm 2011 là 310 tỷ đồng).
Việc chi phí lỗ tỷ giá tăng đột biến đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của hãng. Kết thúc năm 2015, VNA đạt doanh thu 69.126 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 1.049 tỷ đồng.
Năm 2015, mức thu nhập bình quân của đội ngũ phi công VNA là 101 triệu đồng/người/tháng, tăng 17,8 triệu đồng, tương đương 21,4% so với mức thu nhập công bố trong năm 2014.
Trong khi đó, mức thu nhập của các lao động khác cũng có mức tăng khá mạnh với thu nhập của tiếp viên là 22,6 triệu đồng/tháng (tăng 11,9%) và của các lao động còn lại là 14,2 triệu đồng/tháng.

TRẦN THÚY

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ