Viên chức công ty xổ số cấp tỉnh, lương 730 triệu đồng/năm

Trà Vĩnh

16:22 02/01/2016

BizLIVE -

Thu nhập bình quân năm 2014 của viên chức quản lý tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang lên tới 730 triệu đồng/năm.

Viên chức công ty xổ số cấp tỉnh, lương 730 triệu đồng/năm

Ảnh minh họa.

Thông báo số 3957/TB-TTCP do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ký ngày 30/12/2015 đã chỉ rõ nhiều sai phạm tại Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang.
Cụ thể, Công ty TNHH Một thành viên (MTV) Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang đã không thực hiện đúng Điều 8, Thông tư 171/2013/TT-BTC về công khai thông tin đối với công chúng.
Trong các năm 2013, 2014 công ty này chỉ đăng thông tin về báo cáo tài chính (gồm 5 tài liệu: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính) mà không công khai các thông tin khác theo quy định của Bộ Tài chính như: Các quyết định, nghị quyết quan trọng của HĐQT; thông tin về lao động tiền lương, số lượng viên chức quản lý.
Theo số liệu do công ty cung cấp, năm 2014 lương viên chức quản lý (gồm 4 người) bình quân là 60,8 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân năm 730 triệu đồng/người/năm).
Lương cán bộ công nhân viên (gồm 121 người) bình quân là 26.176.553 đồng/tháng, thu nhập theo năm 314 triệu đồng/người/năm. Thù lao ban kiểm soát (gồm 3 người) bình quân 4,14 triệu đồng/tháng.
Năm 2013 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang đã trích 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển để chuyển cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang là không đúng quy định theo Nghị định 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Năm 2014, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang trích 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển khi đã được nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ là trái với quy định tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 01/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
Ngoài ra, thông báo của Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, tại Biên bản làm việc ngày 2/7/2015, Đoàn thanh tra và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang đã thống nhất: Công ty này phải nộp bổ sung ngân sách nhà nước số tiền hơn 38,8 tỷ đồng về khoản chênh lệch do trích quỹ dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vượt mức quy định, vi phạm các quy định của Bộ Tài chính.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang nộp bổ sung ngân sách nhà nước hơn 98,8 tỷ đồng bao gồm hơn 38,8 tỷ đồng khoản chênh lệch do trích quỹ dự phòng vượt mức quy định và 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển trích sai quy định của nhà nước trong năm tài chính 2014.

TRÀ VĨNH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?