Vì đâu Xăng dầu Quân đội “đút túi” hàng trăm tỷ?

Nguyễn Thảo

19:08 27/09/2016

BizLIVE - Báo cáo Kiểm toán Nhà nước chỉ ra rằng, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội lãi lớn do chênh lệch thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Atiga với thuế nhập khẩu ưu đãi MFN, số tiền lên tới 181,6 tỷ đồng.

Vì đâu Xăng dầu Quân đội “đút túi” hàng trăm tỷ?

Doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh

Kiểm toán Nhà nước mới có báo cáo kiểm toán tình hình tài chính, hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội – Bộ Quốc phòng (Mipeco).

Theo đó, báo cáo chỉ ra, tổng doanh thu, thu nhập năm 2015 của Tổng công ty là 13.486 tỷ đồng trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 13.223 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng xăng dầu 13.018 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ là 140 tỷ đồng, doanh thu hoạt động xây lắp 61 tỷ đồng, doanh thu khác 3,2 tỷ đồng.

Như vậy, so với năm 2014, doanh thu của Tổng công ty đã tăng 7,2%, lợi nhuận trước thuế theo kết quả kiểm toán là 276,2 tỷ đồng tăng 169,9% so với năm 2014.

Báo cáo cũng cho biết, doanh thu hoạt động tài chính của Mipeco năm vừa qua đạt gần 260 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi phát sinh trong năm. Thu nhập khác đạt 2,8 tỷ đồng là các khoản tiền bồi thường, tiền nộp hồ sơ dự thầu.

Một số tồn tại được kiểm toán chỉ ra, đơn vụ xác định thiếu khoản thuế bảo vệ môi trường nên việc điều chỉnh khoản thuế này làm giảm doanh thu tương ứng của các lô hàng đã bán nhưng bàn giao cho khách hàng sau 1/5/2015, thời điểm áp dụng mức thuế mới theo biểu thuế Bộ Tài chính ban hành tại công văn 4237 ngày 2/4/2015, số tiền là 8,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty xây dựng Quân đội khu vực 1 ghi nhận thuế giá trị gia tăng vào doanh thu cho thuê đất trạm xăng dầu số 117 số tiền 24,5 triệu đồng.

Chi nhánh kho vận 653 hạch toán chưa kịp thời doanh thu đối với các khách hàng lẻ đủ điều kiện ghi nhận trong kỳ, số tiền 158 triệu đồng.

Chưa ghi tăng thu nhập khác 70 triệu đồng bao gồm nợ phải trả không xác định được đối tượng trả 8 triệu đồng, vật tư phát hiện thừa sau kiểm kê 62 triệu đồng.

"Đúi túi" trăm tỷ nhờ chênh lệch thuế

Đặc biệt, báo cáo kiểm toán cũng cho biết, kết quả hoạt động sản xuất của Tổng công ty có mức lãi lớn chủ yếu do chênh lệch thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với mức thuế nhập khẩu ưu đãi trong giá cơ sở, do lượng hàng bán cho các đơn vị quốc phòng có mức chiết khấu thấp hơn so với mức chiết khấu bán hàng cho khách hàng thông thường…

Cụ thể, về mức chênh lệch thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất Atiga) với mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) trong giá cơ sở của đơn vị với giá cơ sở theo liên Bộ Tài chính – Công Thương thông báo là giá cơ sở quy định giá bán lẻ, dẫn đến giá cơ sở của đơn vị thấp hơn giá cơ sở do Liên bộ ban hành.

Theo tính toán số chênh lệch thuế nhập khẩu theo thuế suất Atiga với MFN của lượng hàng nhập trong năm 2015 là 181,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản lợi nhuận của Mipeco còn đến từ việc hàng hoá bán cho các đơn vị quốc phòng có mức chiết khấu thấp hơn so với mức chiết khấu bán hàng cho khách hàng thông thường. Theo đó, mức chiết khấu bình quân bán cho các đơn vị quốc phòng từ 80-100 đồng/lít, kg/mức chiết khấu bình quân bán cho khách hàng thông thường từ 200-1.600 đồng/lít,kg.

Do chi phí kinh doanh bình quân định mức trong xây dựng giá cơ sở năm 2015 quy định tại Thông tư 39 Liên Bộ Công Thương – Tài chính tăng so với năm 2014 quy định tại Thông tư 234 Bộ Tài chính. Cụ thể, chi phí kinh doanh bình quân định mức của xăng tăng từ 600 đồng/lít lên 1.050 đồng/lít, dầu từ 600 đồng/lít lên 950 đồng/lít.

Năm 2015, doanh thu hoạt động tài chính tăng cao hơn so với năm 2014, lên mức gần 260 tỷ đồng nguyên nhân chủ yếu do đơn vị được Cục Xăng dầu ứng trước tiền hàng từ cuối năm 2014.

Báo cáo cũng cho biết, Mipeco đã xác định được tính kinh tế, tính hiệu quả khi lựa chọn nguồn hàng cung cấp từ nước ngoài với nguồn hàng cung cấp từ nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Cụ thể, từ tháng 4/2015 Tổng công ty mới nhập nguồn hàng dầu DO đủ điều kiện áp dụng thuế theo thuế suất ưu đãi đặc biệt Atiga 5% trong khi thuế suất áp dụng đối với dầu DO nhập từ nhà máy Dung Quất là 20%, từ tháng 6/2015 đến hết 2015 mức thuế nhập khẩu từ Nhà máy Dung Quất là 10%.

“Do sự chênh lệch về mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng dầu DO dẫn đến đơn giá bình quân hàng nhập khẩu thấp hơn đối với hàng nhập từ Dung Quất từ 230-982 đồng/lít”, báo cáo cho biết thêm.

Với mặt hàng xăng, do việc áp dụng cùng mức thuế nhập khẩu, lợi thế về cung đường vận chuyển hàng nội địa, giá xăng bình quân đối với xăng nhập từ Dung Quất thấp hơn đối với việc nhập khẩu là 643 đồng/lít.

Báo cáo chỉ ra rằng, với mức chênh lệch giá giữa giá nhập khẩu từ nước ngoài với giá nhập từ nhà máy lọc dầu Dung Quất là nguyên nhân chủ yếu làm tăng lợi nhuận kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ