VAFI “tố” Mobifone vi phạm quy định vì từ chối tiết lộ giá trị thương vụ mua AVG

Nguyễn Thảo

19:38 03/08/2016

BizLIVE - Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) vừa đưa ra một loạt các chất vấn liên quan đến thương vụ Mobifone mua lại CTCP Nghe nhìn toàn cầu (AVG).

VAFI “tố” Mobifone vi phạm quy định vì từ chối tiết lộ giá trị thương vụ mua AVG

Ảnh minh họa.

Trước nhiều đồn đoán về thương vụ “bí hiểm” Mobifone mua lại 95% cổ phần của AVG, người đại diện pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin của Mobifone lại từ chối công bố giá trị thương vụ với lý do bên mua và bên bán đã ký kết với nhau điều khoản bảo mật, theo VAFI, điều này vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 81 của Chính phủ.

Cụ thể, VAFI dẫn lại Nghị định 81 quy định các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước phải có nghĩa vụ báo cáo các Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm của doanh nghiệp; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp;

Bên cạnh đó, cũng phải có nghĩa vụ báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp…

Đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư có nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, doanh nghiệp báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định việc công bố nhằm tránh việc lạm dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có trách nhiệm phê duyệt các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo thẩm quyền; bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố.

Tuy nhiên, Mobifone không tuân thủ và không báo cáo các thông tin này trên website của tổng công ty.

Dựa trên quy định này, VAFI phân tích, AVG do 1 công ty 100% vốn tư nhân điều hành quản lý, chứng tỏ các ngành nghề kinh doanh của AVG không  ảnh hưởng an ninh, bí mật quốc gia.

Pháp luật hiện hành đã phân định rõ những ngành nghề quan trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, an ninh kinh tế gồm doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được kinh doanh những ngành nghề liên quan đến bí mật, an ninh chính trị quốc gia; Doanh nghiệp nhà nước 100% vốn điều lệ hay nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối với những ngành kinh doanh quan trọng và có điều kiện.

VAFI khẳng định, đối chiếu các quy định pháp luật thì thông tin về  thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG không thuộc diện bí mật quốc gia… Đặc biệt, Mobifone đang trong quá trình IPO cho nên cần phải công bố thông tin minh bạch.

VAFI khẳng định thương vụ mua AVG thuộc loại thông tin phải công bố tức thời ngay sau khi hai bên ký kết hợp đồng mua bán.

Cụ thể, việc mua lại AVG là một hoạt động đầu tư lớn của Mobifone nhằm mở ra một ngành kinh doanh mới và thông tin này phải công bố bất thường.

“Việc người đại diện Mobifone từ chối công bố giá trị mua AVG với lý do do 2 bên thỏa thuận bảo mật là không chính đáng vì mọi hợp đồng kinh doanh, hợp đồng đầu tư phải tuân thủ pháp luật hiện hành, tuân thủ Luật Doanh nghiệp”, văn bản do Phó chủ tịch VAFI nêu rõ.

Một trong những lý do được VAFI nêu ra là, Mobifone là doanh nghiệp nhà nước, không phải doanh nghiệp gia đình hay doanh nghiệp tư nhân, mọi hoạt động của Mobifone cần phải đảm bảo tính minh bạch công khai và chịu sư giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước và của xã hội.

Cũng theo VAFI, người đại diện công bố thông tin của Mobifone đã vi phạm các quy định và phải bị xử phạt hành chính theo Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

VAFI cho rằng Mobifone cần phải chấp hành nghiêm túc và đầy đủ, kịp thời chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

"Chúng ta cần hiểu rằng MobiFone là tài sản của nhân dân, cho nên VAFI, Báo giới, cơ quan quản lý nhà nước và mọi người dân đều phải có trách nhiệm quản lý, giám sát. Nhưng muốn giám sát thì đòi hỏi Ban quản lý MobiFone phải thực hiện chế độ công khai minh bạch thông tin cao hơn qui định hiện hành”, Phó chủ tịch VAFI kết luận.

Báo chí ngày 3/9 đưa tin, cho biết, AVG đã được “định giá” ở 4 mức khác nhau, dao động từ 33.299 tỷ đồng xuống thấp nhất là 16.565 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 1/2016, Mobifone hoàn tất thương vụ mua AVG. Tuy nhiên, phía MobiFone chỉ xác nhận là mua 95% cổ phần của AVG còn giá trị bao nhiêu thì hai bên không tiết lộ.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ