TVSI: Doanh thu môi giới giảm, lãi 9 tháng 20 tỷ đồng

Lê Hải

11:24 16/10/2015

BizLIVE -

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III năm 2015 với doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

TVSI: Doanh thu môi giới giảm, lãi 9 tháng 20 tỷ đồng
Trong quý III năm 2015, Chứng khoán Tân Việt ghi nhận doanh thu 37,1 tỷ đồng, tăng 5,2% so với quý III năm 2014.
Trong đó, doanh thu môi giới đạt 11,5 tỷ đồng, giảm 35% so với quý III năm ngoái. Doanh thu tự doanh ghi nhận 3,65 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.
Sự tăng trưởng doanh thu quý III của Chứng khoán Tân Việt đến từ doanh thu khác. Chỉ tiêu này đạt 20,9 tỷ đồng, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu tư vấn trong quý III ghi nhận 448 triệu đồng, gấp hơn 7 lần so với quý III năm trước.
Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí hoạt động kinh doanh trong quý III lần lượt là 3,4 và 24,7 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 21,4% và 7,8% so với cùng kỳ năm 2014.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của Chứng khoán Tân Việt đạt 9 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng năm 2015, Chứng khoán Tân Việt ghi nhận tổng doanh thu 102,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 20,2 tỷ đồng, giảm 56% so với 9 tháng đầu năm 2014.
Trong năm 2015, Chứng khoán Tân Việt đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 152,9 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận trước thuế 22,9 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

LÊ HẢI

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?