Từ 1/7, doanh nghiệp chậm nộp thuế tính lãi 0,03% mỗi ngày

Tâm An

06:18 08/04/2016

BizLIVE - Từ 1/7/2016, doanh nghiệp nộp thuế chậm sẽ chịu lãi 0,03%/ngày, tương đương 0,9%/tháng cho số tiền thuế chậm nộp, thay vì 0,05%/ngày như trước đó.

Từ 1/7, doanh nghiệp chậm nộp thuế tính lãi 0,03% mỗi ngày

Ảnh minh họa.

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, Quốc hội đã nhất trí thông qua 2 dự án Luật do Bộ Tài chính trình trước đó là dự án Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật Thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi).

Theo đó, về sửa đổi bổ sung một số điều Luật quản lý thuế, thảo luận trước đó có ý kiến đề nghị quy định mức tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày thay vì tỷ lệ 0,04%/ngày.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho biết, dự thảo luật quy định mức tỷ lệ tiền chậm nộp thuế đối với các hành vi vi phạm pháp luật của người chậm nộp tiền thuế là chế tài, mang tính quy phạm pháp luật nhằm bắt buộc người nộp thuế phải chấp hành.

Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước thì quy định tỷ lệ tiền chậm nộp thuế 0,04%/ngày trong xu thế lãi suất vay ngân hàng ngày một giảm là cao, nhiều doanh nghiệp sẽ khó khăn.

Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho phép quy định mức tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, tương đương 0,9%/tháng cho số tiền thuế chậm nộp như Dự thảo luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Như vậy, so với mức lãi suất 0,05%/ngày, tương đương 1,5%/tháng đang áp dụng lâu nay theo Khoản 4, Điều 5, Luật số 71/2014/QH13-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế thì mức lãi suất vừa được thông qua đã giảm 0,02%/ngày.

Tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế đã được điều chỉnh qua các thời kỳ nhưng sự điều chỉnh kể trên (mức 0,05%/ngàg) từng được đánh giá chưa theo kịp với thực tế, có thời gian cao hơn lãi suất ngân hàng, có thời gian lại thấp hơn.

Cụ thể, với mức 0,05%/ngày kể trên áp dụng từ 1/1/2015 tương đương khoảng 18%/năm cao hơn so với lãi suất ngân hàng trong giai đoạn này, khoảng 10%/năm.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ