TS. Nguyễn Đình Cung: Cần xác định lại vai trò doanh nghiệp Nhà nước

Tâm An

07:30 22/04/2015

BizLIVE - TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng, việc sử dụng một số doanh nghiệp Nhà nước làm công cụ ổn định kinh tế vĩ mô vừa không phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, vừa không hiệu lực và gây nên hàng loạt tác động tiêu cực.

TS. Nguyễn Đình Cung: Cần xác định lại vai trò doanh nghiệp Nhà nước

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương. Ảnh: VNN

Trong tham luận gửi đến Diễn đàn Kinh tế mùa xuân diễn ra trong 2 ngày 21-22/4 tại Nghệ An, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết đang tồn tại một số nút thắt thể chế ngăn cản chuyển đổi mạnh mẽ sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

Chẳng hạn việc các cộng đồng doanh nghiệp trong nước cho rằng, các cấp chính quyền địa phương thường ưu tiên giải quyết các vấn đề khó khăn cho doanh nghiệp nước ngoài hơn là doanh nghiệp trong nước. 

Cơ quan nhà nước các cấp thường ưu tiên, dành nhiều “quyền, lợi” cho doanh nghiệp nhà nước hơn doanh nghiệp tư nhân trong nước.

Ngoài ra, trong thời gian gần đây, cộng đồng doanh nghiệp còn cho rằng họ phải cạnh tranh không lành mạnh từ các doanh nghiệp có quan hệ thân hữu với một số cán bộ, công chức nhà nước các cấp, với đại diện chủ sở hữu và người quản lý các doanh nghiệp nhà nước. 

Ông Cung cũng cho biết so với nền kinh tế thị trường hiện đại, khu vực doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam còn rất lớn. 

Cụ thể, số doanh nghiệp Nhà nước bao gồm cả doanh nghiệp có sở hữu nhà nước chi phối vẫn còn nhiều, gần 4.000 doanh nghiệp; doanh nghiệp Nhà nước chiếm gần 30% GDP; sử dụng hơn 60% tổng tín dụng của nền kinh tế; tài sản doanh nghiệp Nhà nước chiếm gần 45% tổng tài sản của tất cả các doanh nghiệp... 

"Phần lớn các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong các ngành nghề trực tiếp cạnh tranh với khu vực tư nhân", ông Cung cho hay. 

TS. Trần Đình Cung cũng cho biết, tuy đã có những thay đổi trong thời gian gần đây nhưng doanh nghiệp Nhà nước vẫn được coi là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, để nhà nước điều tiết nền kinh tế, là công cụ để ổn định kinh tế vĩ mô. 

"Các tuyên bố nói trên về vai trò của doanh nghiệp Nhà nước là không phù hợp, thậm chí trái  với yêu cầu cơ bản của thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại", ông Cung nhấn mạnh. 

Lý giải về điều này, ông Cung lập luận rằng, Nhà nước, thị trường và doanh nghiệp là ba “lực lượng chính”  không thể thiếu trong thể chế kinh tế thị trường.

Trong quan hệ ba bên nói trên, Nhà nước điều tiết doanh nghiệp trực tiếp trong trường hợp thị trường thất bại hoặc gián tiếp thông qua thị trường.

Cảnh báo về thực trạng sử dụng một số doanh nghiệp Nhà nước làm công cụ ổn định kinh tế vĩ mô, ông Cung cho rẳng, điều này vừa không phù hợp với thể chế kinh tế thị trường vừa không hiệu lực và gây nên hàng loạt tác động tiêu cực đối với sản xuất, tiêu dùng, công bằng xã hội và môi trường. Thậm chí gây hại đến phát triển, ổn định kinh tế nói chung và các ngành có liên quan nói riêng. 

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine