TPP “gây khó khăn” cho doanh nghiệp nhà nước

Tâm An

13:36 18/06/2015

BizLIVE - Với chương doanh nghiệp nhà nước, trung tâm WTO đánh giá, đề xuất từ phía Mỹ đang được cho là gây khó khăn cho các nước có khu vực kinh tế nhà nước lớn như Malaysia, Việt Nam thậm chí Singapore. 

TPP “gây khó khăn” cho doanh nghiệp nhà nước

Ảnh minh họa.

Trung tâm WTO, Phòng Thương mại và Công nghiệp VCCI đã công bố báo cáo cập nhật tình hình đàm phán TPP.

Theo đó cho biết, thông tin từ nhiều nguồn đề xuất ban đầu về Chương doanh nghiệp nhà nước của Hoa Kỳ chứa đựng các nguyên tắc ràng buộc các doanh nghiệp Nhà nước về phạm vi cũng như cách thức hoạt động, theo hướng doanh nghiệp nhà nước bị hạn chế, ràng buộc hơn so với các doanh nghiệp khối tư nhân.

"Đề xuất này của Mỹ được cho là sẽ gây khó khăn cho các nước có khu vực kinh tế Nhà nước lớn như Malaysia, Việt Nam, thậm chí cả những nước mà tuy phát triển mạnh kinh tế tư nhân nhưng vẫn có những doanh nghiệp nhà nước lớn như Singapore…", trung tâm WTO đánh giá.

Chương doanh nghiệp nhà nước trong TPP bao gồm những quy tắc nhằm đảm bảo doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh bình đẳng, minh bạch và cạnh tranh như doanh nghiệp tư nhân.

Ngoài ra, có tin cho hay Chương doanh nghiệp nhà nước sẽ không bao gồm các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, tức là chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước sản xuất hàng hóa.

"Mặc dù không thể tiếp cận được các chi tiết đàm phán về doanh nghiệp Nhà nước, có thể thấy nếu đàm phán Chương doanh nghiệp nhà nước trong TPP nếu đi theo hướng như đề cập ở trên thì hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, thậm chí có thể còn hẹp hơn bởi không bao gồm doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ", trung tâm WTO đánh giá.

Trung tâm WTO cho biết, về mặt chính sách, Việt Nam cũng đang quyết tâm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước qua đó giảm dần số lượng doanh nghiệp nhà nước cũng như tỷ trọng của nhóm doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế.

Trong cạnh tranh, Nghị quyết 19 của Chính phủ năm 2014 và năm 2015 các nội dung liên quan tới doanh nghiệp nhà nước đều nhấn mạnh tới việc đảm bảo doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo đúng cơ chế thị trƣờng, tạo mọi điều kiện để phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

"Nói cách khác, định hướng đàm phán về doanh nghiệp nhà nước trong TPP gần như trùng khớp với định hướng cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam thời gian qua cũng như trong tương lai", trung tâm WTO kết luận.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?