TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp chây ì nợ thuế gần 300 tỷ đồng

Linh Lan

17:42 07/07/2015

BizLIVE - Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách các doanh nghiệp chây ì tiền nợ thuế với tổng số tiền nợ là 297,826 tỷ đồng của 21 doanh nghiệp trên địa bàn.

TP.HCM: Nhiều doanh nghiệp chây ì nợ thuế gần 300 tỷ đồng

Trong số 06 doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ gần 20 tỷ đồng đến gần 100 tỷ đồng chủ yếu là những doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Trong đó, doanh nghiệp có số tiền nợ thuế cao nhất lên tới 102 tỷ đồng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Lâm Viên, thứ 2 là công ty Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp nợ 32 tỷ đồng, thứ 3 là công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân nợ 30 tỷ đồng, thứ 4 là CTCP Tân Hoàng Thắng nợ 28 tỷ đồng, thứ 5 là CTCP Xuất Nhập Khẩu Lâm sản và Hàng tiểu thủ công nghiệp nợ 23 tỷ đồng, thứ 6 là CTCP Cơ khí Xây dựng Công trình 623 tỷ đồng.

Cục Thuế TP.HCM đang áp dụng các biện pháp đối với các doanh nghiệp nợ thuế như: thu hồi Giấy Đăng ký kinh doanh, đình chỉ sử dụng hóa đơn, thu bên thứ 3, thu hồi mã số thuế, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Theo đại diện lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM, đây là những doanh nghiệp chây ì nợ thuế dù Cục thuế đã nhiều lần nhắc nhở và dùng các biện pháp cưỡng chế ở trên.

Tới đây, những doanh nghiệp nợ thuế khác nếu không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sẽ bị Cục Thuế TP.HCM đăng tên công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xử lý đối vi việc chậm nộp tiền thuế

Theo Điều 106, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý Thuế năm 2012, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

LINH LAN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ