Tổng tài sản hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ tăng mạnh

Vũ Minh

08:00 04/08/2015

BizLIVE -

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là khu vực tư nhân đang có dấu hiệu phục hồi khá, tăng trưởng về quy mô tốt nhất kể từ thời điểm năm 2009.

Tổng tài sản hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ tăng mạnh

Tổng tài sản của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tăng mạnh.

Theo nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, khu vực doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2015 có dấu hiệu phục hồi khá, tăng trưởng về quy mô tốt nhất kể từ thời điểm năm 2009.
Tính toán dựa trên báo cáo tài chính công bố của khoảng gần 1.000 doanh nghiệp phi tài chính đại chúng và niêm yết trên 2 sàn HNX và HOSE cho thấy, quy mô khu vực doanh nghiệp phi tài chính tại thời điểm quý I/2015 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng doanh thu bình quân, tổng tài sản bình quân và vốn chủ sở hữu bình quân toàn khu vực doanh nghiệp này trong quý I/2015 lần lượt tăng 49,29%; 86,31% và 79,69% so với cùng kỳ.
Đây là mức tăng cao nhất kể từ thời điểm quý I/2009. Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp phi tài chính đang dần ổn định hơn một phần lớn là do những dấu hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô, như GDP tăng trưởng khá, lạm phát thấp,...
Nguồn: Stoxplus và tính toán của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia 
Ở một góc nhìn khác, báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cũng cho thấy, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (có quy mô vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 100 tỷ đồng) cũng đang tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ kể từ cuối năm 2014.
Cụ thể, tăng trưởng doanh thu bình quân của khu vực này tại thời điểm quý I/2015 là 60,93% cao hơn so với cùng kỳ năm 2014 (quý I/2014 giảm 15,89%).
Cùng với đó, ROA, ROE tại quý I/2015 lần lượt là 0,81% và 1,31% (tăng 3,16 và 5,28 điểm % so với cùng kỳ năm 2014).
Sau thời gian dài, cùng với sự nỗ lực từ phía các doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có nhiều cải thiện tích cực.
Tính đến 20/7, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 7,32% so với cuối năm 2014 (cùng kỳ 2014 tăng 3,15%).
Theo khảo sát tại thời điểm quý II/2015 của Uỷ ban Giám sát Tài chính quốc gia, hộ gia đình có xu hướng đầu tư vào sản xuất trở lại kể từ quý I/2014.
31% số người được hỏi đang có dự định đầu tư vào sản xuất và cung cấp dịch vụ, tăng 10% so với quý I/2014 và ở mức tương đương với quý III/2014.
Việc các hộ gia đình tăng đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đã khiến lượng tiền gửi vào các tổ chức tín dụng đạt mức thấp nhất kể từ năm 2012.  

VŨ MINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ