Tổng tài sản doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng mạnh

Vũ Minh

09:39 05/05/2015

BizLIVE -

Doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng tương ứng là 28,31%, 25,58% và 19,2%, đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2009. 

Tổng tài sản doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng mạnh

Ảnh minh họa.

Báo cáo đánh giá của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết, khu vực doanh nghiệp phi tài chính tiếp tục có chuyển biến tích cực, phân tích này dựa trên tổng hợp báo cáo tài chính của 700 - 1.000 doanh nghiệp đại chúng và niêm yết tại HSX và HNX.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, quy mô hoạt động của khu vực doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) có dấu hiệu phục hồi sau nhiều năm suy giảm.

Doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân toàn khu vực doanh nghiệp năm 2014 tăng lần lượt là 19,61%, 19,51% và 18,9% so với năm 2013.
Một số chỉ tiêu tăng trưởng khu vực SMEs (Nguồn: NFSC)
Niềm tin kinh doanh được phục hồi, dù thị trường còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đang có dấu hiệu đầu tư trở lại vào lĩnh vực sản xuất.

Đặc biệt khu vực SMEs, năm 2014 ghi nhận sự tăng trưởng trở lại sau khi tăng trưởng âm trong năm 2013.
Năm 2014, doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu bình quân của khu vực này tăng tương ứng là 28,31%, 25,58% và 19,2% (năm 2013 là  -29,37%;  -13,64%;  -3,17%),  đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2009. 

Hiệu quả sản xuất kinh doanh tiếp tục được cải thiện: ROA, ROE năm 2014 tiếp tục xu hướng  tăng kể từ sau giai đoạn giảm mạnh 2009 - 2012. Năm 2014, ROA, ROE lần lượt đạt 7,34% và 17,87%, tăng 1,03 và 2,01 điểm % so với năm 2013, tăng 3,27 và 7,16  điểm %  so với năm 2012. 

Theo ngành ROA, ROE ghi nhận tăng ở hầu hết các ngành kinh tế chủ đạo; trong đó, các ngành có hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng mạnh nhất như: Vận tải kho bãi, xây dựng, kinh doan bất động sản, công nghiệp chế biến chế tạo. 

Khu vực SMEs là khu vực có hiệu quả sản xuất kinh doanh cải thiện tốt nhất. Năm 2014, ROA, ROE lần lượt đạt 7,92% và 4,94% tăng 5,23% và 3,29% so với năm 2013; đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2012.
Hiệu quả sản xuất kinh doanh khu vực SMEs 2008 - 2014 (Nguồn: NFSC)

VŨ MINH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine