Tổng công ty Việt Thắng: lãi quý III giảm 54% so với cùng kỳ

Lê Hải

14:19 20/10/2015

BizLIVE - Tổng công ty Việt Thắng vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý III năm 2015 với lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Tổng công ty Việt Thắng: lãi quý III giảm 54% so với cùng kỳ

Ảnh minh họa.

Theo BCTC công ty mẹ, trong quý III năm 2015, Tổng công ty Việt Thắng ghi nhận doanh thu thuần 383,4 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán quý III là 337,3 tỷ đồng, giảm 2,5%.
Doanh thu tài chính trong quý III của Tổng công ty Việt Thắng giảm 47% so với năm trước và đạt 1,8 tỷ đồng.
Chi phí tài chính quý III năm 2015 tăng mạnh hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận 17,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay là 7 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm 2014.
Chi phí quản lý doanh nghiệp là 11,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,8% so với quý III năm 2014. Chi phí bán hàng ghi nhận 4 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III của Tổng công ty Việt Thắng đạt 15,2 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2014.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, Tổng công ty Việt Thắng ghi nhận tổng doanh thu 1.243 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 53 tỷ đồng.
Trong năm 2015, Tổng công ty Việt Thắng đã lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu 1.908 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 137 tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015, tổng công ty đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu và 38% kế hoạch lợi nhuận.
Hiện tại, Tổng công ty Việt Thắng có vốn chủ sở hữu 506,1 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 239,7 tỷ đồng.
Về cấu trúc doanh nghiệp, Tổng công ty Việt Thắng có 2 công ty con bao gồm CTCP May Việt Thắng và CTCP NPL Dệt may Binh An. 
 
 

LÊ HẢI

Tin liên quan

Cùng dòng sự kiện

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ