Tổng công ty Lương thực Miền Nam bị giám sát tài chính

Lê Hải

14:38 08/10/2015

BizLIVE -

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về việc giám sát tài chính Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Tổng công ty Lương thực Miền Nam bị giám sát tài chính

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 07/09/2015, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị giám sát tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam.
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý với nhận xét, đánh giá của Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính:
Thứ nhất, thực hiện ngay các biện pháp giám sát chặt chẽ đối với Tổng công ty Lương thực Miền Nam. Đặc biệt giám sát về tiêu thụ sản phẩm tồn đọng, thu hồi công nợ phải thu khó đòi, tái cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh (nhất là ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản); công tác thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác theo tiến độ, đề án đã được duyệt; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả và bảo toàn vốn Nhà nước.
Thứ hai, chỉ đạo Tổng công ty lương thực Miền Nam khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa.

LÊ HẢI

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ