TKV “than” thuế, phí khai thác tài nguyên cao

Nguyễn Thảo

10:50 12/03/2017

BizLIVE -

Theo TKV, khi thuế, phí khai thác tài nguyên của Việt Nam cao hơn đáng kể mức bình quân của thế giới việc áp dụng các phương pháp tối ưu quốc tế sẽ đình trệ, khuyến khích hoạt động khai thác thiếu hiệu quả, lãng phí.

 

TKV “than” thuế, phí khai thác tài nguyên cao

Tại bản báo cáo gửi tới hội thảo quốc tế Chính sách Công nghiệp Quốc gia diễn ra mới đây, Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ ra nhiều tác động của chính sách đối trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Cụ thể, theo TKV, Luật khoáng sản năm 2010 và cơ chế tài chính liên quan đến hoạt động khoáng sản của Việt Nam đưa ra 2 yếu tố chính cản trở đầu tư: thiếu sự rõ ràng, minh bạch và thực tế trong các từ ngữ của Luật, nghị định đặc biệt liên quan đến quy trình “đấu giá”.

Báo cáo cho rằng, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Luật Khoáng sàn 2010 là không thực tế. Bởi vì, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã thăm dò hoặc chưa thăm dò khoáng sản, về cơ bản là không khả thi vì cơ quan có thẩm quyền bán đấu giá cũng không hiểu rõ “giá trị của tài nguyên” mình đem đi bán đấu giá.

Chính sách của Việt Nam là không xuất khẩu tinh quặng mà tập trung chế biến khoáng sản càng nhiều càng tốt với mục đích tăng giá trị của tài nguyên, tuy nhiên trong thực tể thời gian qua cho thấy không đạt được về mặt kinh tế, vì điều kiện đầu tiên không có là cơ sở hạ tầng đồng bộ, công nghệ hiện đại, phù hợp và nguồn nhân lực tương ứng, mặt khác lại càn trở những doanh nghiệp nước ngoài đã sẵn có năng lực áp dụng hiệu quả các công nghệ thăm dò, khai thác và chế biến.

Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả là một phần đáng kể nguồn tài nguyên khoáng sản của Việt Nam bị sử dụng lãng phí, môi trường xuống cấp…

Báo cáo cũng chỉ ra, Việt Nam vẫn là một trong những nước có mức thuế và phí trong lĩnh vực khoáng sản cao nhất trên thế giới, điều này dẫn đến làm hạn chế việc đầu tư, khai thác bằng công nghệ cao, hiện đại sẽ khó khả thi về mặt hiệu quả kinh tế.

Các thuế phí, lệ phí được chỉ ra như phí sử dụng thông tin địa chất, hoàn trả phí điều tra, thăm dò khoáng sản, phí thẩm định trữ lượng khoáng sản, lệ phí cấp phép, phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu…

Trong đó, phí bảo vệ môi trường được tính toán trên số lượng khoáng sản thô, theo TKV, điều này gây ra lãng phí tài nguyên không tính đến các chi phí bảo vệ môi trường, hoàn nguyên sau khai thác và đầu tư tái sử dụng mà doanh nghiệp bỏ ra.

Theo đó, TKV cho rằng, việc thuế phí cao hơn đáng kể mức bình quân của thế giới thì việc áp dụng các phương pháp tối ưu quốc tế cũng như hoạt động đầu tư vào ngành khai thác khoáng sản của Việt Nam sẽ tiếp tục đình trệ và sẽ chuyển hướng đến những nước có điều kiện đầu tư thuận lợi hơn.

Tình trạng này cũng khuyến khích những hoạt động khai thác thiếu hiệu quả, lãng phí, khiến nguồn tài nguyên, môi trường của Việt Nam xuống cấp, khuyến khích khai thác, xuất khẩu bất hợp pháp khoáng sản trốn thuế.

Báo cáo trước đó về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 của TKV cho biết, năm 2016 doanh thu toàn tập đoàn ước thực hiện 101.180 tỷ đồng tuy nhiên, lợi nhuận ước tính chỉ đạt trên 800 tỷ đồng, điều này tương đương việc TKV làm ra ra 100 đồng nhưng lợi nhuận thậm chí chưa được 1 đồng.

Tổng số lao động đến ngày 31/12/2016 vừa qua của TKV là 112.800 người trong đó lao động cho sản xuất than là 77.000 người. Năm 2017, TKV dự kiến tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 106.865 tỷ đồng, lợi nhuận của toàn tập đoàn theo dự kiến là 1.000 tỷ đồng.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ