TKV làm ra 100 đồng, lãi chưa được 1 đồng

Nguyễn Thảo

08:33 07/01/2017

BizLIVE - Doanh thu toàn tập đoàn năm 2016 ước thực hiện 101.180 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 800 tỷ đồng.

TKV làm ra 100 đồng, lãi chưa được 1 đồng

Năm 2016 khai thác than nguyên khai đạt 34,8 triệu tấn đạt 101% kế hoạch. Ảnh: TL

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam TKV công bố ngày 6/1 cho biết, năm 2016 là một năm khó khăn nhất kể từ khi thành lập đối với TKV.

Theo báo cáo, năm 2016 doanh thu toàn tập đoàn ước thực hiện 101.180 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất than là 51.120 tỷ đồng, khoáng sản 7.020 tỷ đồng, sản xuất điện đạt 9.790 tỷ đồng.

Lợi nhuận ước tính của TKV trong năm 2016 vừa qua đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2015.

Báo cáo cũng cho biết, tổng số lao động đến ngày 31/12/2016 vừa qua là 112.800 người trong đó lao động cho sản xuất than là 77.000 người, Theo TKV, từ năm 2015 đến tháng 10/2016 đã giảm 8.000 lao độn. Tiền lương bình quân toàn tập đoàn đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2016 khai thác than nguyên khai đạt 34,8 triệu tấn đạt 101% kế hoạch. Than sạch 33 triệu tấn. Than tiêu thụ 35,2 triệu tấn bằng 100% so với cùng kỳ năm 2015 trong đó tiêu thụ than trong nước đạt 34,4 triệu tấn, xuất khẩu đạt 802.000 tấn, nhập khẩu 1,12 triệu tấn.

Sản xuất Alumin và Hyđrat đạt 600.000 tấn tiêu thụ 650.000 tấn, các sản phẩm khoáng sản khác như đồng tấm, kẽm thỏi, thiếc thỏi, vàng, bạc… đạt và vượt kế hoạch đầu năm giao về sản lượng.

Sản xuất điện đạt 8,5 tỷ kWh. Sản xuất 64.300 tấn thuốc nổ các loại bằng 105% kế hoạch, cung ứng 98.900 tấn thuốc nổ….

Về nhiệm vụ năm 2017, TKV dự kiến tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 106.865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Trong đó, sản xuất than dự kiến đạt 54.304 tỷ đồng, khoáng sản đạt 11.399 tỷ đồng, điện lực 11.575 tỷ đồng, sản xuất kinh doanh khác 23.002 tỷ đồng… Lợi nhuận của toàn tập đoàn theo dự kiến là 1.000 tỷ đồng, hoặc cao hơn. 

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine