“Thực tế có cán bộ mặc cả với doanh nghiệp tỉ lệ phần trăm dự án”

Mạnh Nguyễn

09:38 05/10/2016

BizLIVE - "Trong thực tiễn là có, có những lợi ích nhóm, có lợi ích của cá nhân, công chức, viên chức thi hành công vụ gây khó dễ cho doanh nghiệp, mặc cả với doanh nghiệp tỉ lệ phần trăm trong dự án", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.

“Thực tế có cán bộ mặc cả với doanh nghiệp tỉ lệ phần trăm dự án”

Giao diện website tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ vừa cho biết đã chính thức ra mắt website doanhnghiep.chinhphu.vn. Qua đó, trực tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm - Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sẽ cùng các chuyên gia thu nhận, lắng nghe, điều chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
Một vấn đề đặt ra, nếu trong trường hợp các doanh nghiệp phản ánh về chuyện phải đút lót phong bì tới một số cơ quan vì bị gây khó dễ thì Văn phòng Chính phủ sẽ xử lý như thế nào?
Giải đáp thắc mắc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin và chuyển cho các cấp quản lý của bộ phận bị phản ánh.
Theo ông Mai Tiến Dũng, chỉ đạo của Thủ tướng là công khai, minh bạch và tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, kể cả vấn đề cắt giảm các rào cản, cắt giảm các giấy phép con, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì...
"Những vụ việc báo chí và doanh nghiệp phản ánh là ở chỗ này chỗ kia yêu cầu doanh nghiệp phải nộp phong bao phong bì có không? Chúng ta phải nói thế này: Trong thực tiễn là có. Có những lợi ích nhóm, có lợi ích của cá nhân, công chức, viên chức thi hành công vụ gây khó dễ cho doanh nghiệp, mặc cả với doanh nghiệp tỉ lệ phần trăm trong dự án", ông Dũng nhấn mạnh
Ông Dũng cho biết, chính vì thực tế như thế nên Thủ tướng chỉ đạo tất cả mọi việc công khai để ngăn chặn những nhóm lợi ích và hạn chế nhất những tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục cho các nhà đầu tư.
"Khi nhận được những thông tin như vậy thì chúng tôi sẽ chuyển các cơ quan chức năng. Nếu như phản ánh của các doanh nghiệp, của báo chí có chứng cứ, căn cứ xác đáng thì các cơ quan chức năng sẽ xem xét để đánh giá, nhất là cơ quan quản lý cán bộ của cấp đó", ông Dũng nói. 
Còn nếu như tại địa phương, ông Mai Tiến Dũng cho biết sẽ chuyển về địa phương và yêu cầu cán bộ phải làm rõ, phải giải trình với lãnh đạo địa phương. Nếu như thuộc bộ thì bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, phải có trách nhiệm yêu cầu cán bộ bị phản ánh phải giải trình rõ với các doanh nghiệp, dư luận của người dân và báo chí.
"Chúng ta làm một cách công khai, minh bạch như thế. Còn kết luận không hay có, mức độ nào thì cần quá trình xem xét. Chúng ta rất minh bạch nhưng không đổ oan cho người khác, cũng không để lọt những đối tượng có hành động nhũng nhiễu, tiêu cực", ông Dũng khẳng định.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ