Thủ tướng phê duyệt cổ phần hóa 127 triệu cổ phần FiCO

Lê Hải

15:15 06/11/2015

BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO).

Thủ tướng phê duyệt cổ phần hóa 127 triệu cổ phần FiCO

Ảnh minh họa.

Theo đó, hình thức cổ phần hóa của FiCO là bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp. 
Vốn điều lệ của FiCO là 1.270 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 127.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
Về cơ cấu vốn của FiCO, Nhà nước nắm giữ 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FiCO là Bộ Xây dựng. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 394.200 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ.
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai 25.006.300 cổ phần, chiếm 19,69% vốn điều lệ.
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần.
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo FiCO tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành.
Vừa qua, FiCO đã công bố kết quả kinh doanh sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2015. Theo đó, lợi nhuận 9 tháng đầu năm đã vượt 9% so với kế hoạch và tăng 80% so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu, giá trị sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch và tăng so cùng kỳ năm trước. Trước đó, FiCO có tổng doanh thu 5.955 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 104,5 tỷ đồng trong năm 2014.
Theo FiCO, tổng công ty có quy mô 30 đơn vị, bao gồm các công ty con, công ty liên kết, công ty phụ thuộc và khoảng 10.000 cán bộ công nhân viên. 

LÊ HẢI

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ