Thủ tướng chính thức duyệt phương án cổ phần hóa ACV

Nguyên Minh

09:03 07/10/2015

BizLIVE -

Theo phương án phê duyệt, Nhà nước sẽ nắm giữ 75% vốn điều lệ doanh nghiệp, bán cho cổ đông chiến lược 20%.

Thủ tướng chính thức duyệt phương án cổ phần hóa ACV
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định chính thức Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). 
Vốn điều lệ của ACV là 22.430 tỷ đồng. Theo phương án được phê duyệt, Nhà nước sẽ nắm giữ 1.682.323.878 cổ phần, chiếm 75% vốn điều lệ.
Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 31.347.800 cổ phần, chiếm 1,4% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn 3.003.003 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 448.619.701 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ; và bán đấu giá công khai 77.804.122 cổ phần, chiếm 3,47% vốn điều lệ.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu. Khi có đủ điều kiện phải thực hiện niêm yết cổ phiếu của ACV lên thị trường chứng khoán theo quy định. 
Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. 

NGUYÊN MINH

Cùng dòng sự kiện

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine