Thêm hơn 6.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong tháng 7/2016

Kiều Châu

17:40 28/07/2016

BizLIVE - Trong tháng 7/2016, doanh nghiệp thành lập mới giảm cả về số lượng, vốn đăng ký so với tháng 6/2016, trong khi số lượng doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động lại tăng mạnh so với tháng 6 và cùng kỳ năm trước.

Thêm hơn 6.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong tháng 7/2016

Ảnh minh họa.

Theo số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp (DN) tháng 7/2016 vừa được Tổng cục Thống kê công bố, số DN được thành lập mới trong tháng 7 là 9.621 DN với số vốn đăng ký là 69.196 tỷ đồng, giảm 1,4% về số doanh nghiệp và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 10,3%.
Trong tháng 7, cả nước có 1.804 DN quay trở lại hoạt động, giảm 5,2% so với tháng trước; 5.933 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 10,6%; 915 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5,9%.
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 7 tháng là 6.422 doanh nghiệp, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 5.987 doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,2% và tăng 17,5%.
Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 64.122 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 497 nghìn tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%.
Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay là 16.706 doanh nghiệp, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm trước (7 tháng đầu năm 2015 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014). 
Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng là 36.206 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, có 13.656 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 35,8% và 22.550 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký, tăng 1,1%. 

KIỀU CHÂU

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?