Thêm chuỗi nhà hàng Việt huy động được 6,9 triệu USD từ quỹ đầu tư

Hoàng Anh

16:40 13/07/2016

BizLIVE -

Công ty Cổ phần Nhà hàng Wrap & Roll (Wrap & Roll) vừa huy động thành công 6,9 triệu USD từ quỹ Mekong Enterprise Fund III thuộc Mekong Capital.

Thêm chuỗi nhà hàng Việt huy động được 6,9 triệu USD từ quỹ đầu tư

 Sau 10 năm hoạt động, Wrap&Roll  đã trở thành một thương hiệu ẩm thực Việt về các món ăn truyền thống mới lạ với 10 chi nhánh trên cả nước.

Wrap&Roll cũng trở thành chuỗi nhà hàng Việt Nam đầu tiên thành công với mô hình nhượng quyền ra nước ngoài với 4 cửa hàng nhượng quyền thương mại tại Singapore.

Ngoài việc đầu tư vốn, Mekong Capital sẽ giúp Wrap&Roll phát triển nhanh và bền vững bằng những sự tư vấn về nhân sự, tái cấu trúc, hoạch định tài chính, khoa học quản trị…

Ông Chad Ovel, Tổng Giám đốc Mekong Capital, cho biết với những kinh nghiệm trước đây của Mekong Capital trong việc đầu tư vào tập đoàn Golden Gate, hy vọng Wrap & Roll kết hợp với Mekong Capital sẽ tạo nên câu chuyện thành công về món ăn Việt Nam trên tầm quốc tế.

HOÀNG ANH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ