Thận trọng cổ phần hóa MobiFone

Minh Anh

07:00 16/07/2015

Tổng công ty MobiFone vừa cho biết đang tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn cổ phần hóa theo kế hoạch.

Thận trọng cổ phần hóa MobiFone

Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 của MobiFone ngày 15/7/2015 tại Hà Nội.

Ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc MobiFone tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015 ngày 15/7 cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT tại Quyết định số 2115/QĐ-BTTTT về việc thực hiện cổ phần hóa MobiFone và các quyết định, công văn chỉ đạo khác, MobiFone đã chủ động thực hiện đúng thời hạn và đúng quy định các nhiệm vụ cổ phần hóa mà Bộ giao.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son Bộ TT&TT, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa MobiFone đã nhấn mạnh cổ phần hóa không chỉ là nhiệm vụ riêng của MobiFone là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm nay và cả nhiệm kỳ. Trong 289 doanh nghiệp Chính phủ quyết định cổ phần hóa trong năm nay, MobiFone là một trong những doanh nghiệp trọng tâm trong kế hoạch cổ phần hóa của Chính phủ. Nhiều đối tác trong và ngoài nước, nhiều cơ quan quan tâm trên nhiều lĩnh vực về cổ phần hóa MobiFone, nên áp lực rất lớn cho Bộ TT&TT, trực tiếp là MobiFone.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết tiến hành cổ phần hóa cho MobiFone phải thật chặt chẽ, chất lượng, phải làm rất thận trọng vì tầm quan trọng của cổ phần hóa doanh nghiệp này. Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT đã ra Nghị quyết riêng để lãnh đạo cổ phần hóa MobiFone, đề nghị MobiFone tiếp tục quán triệt để triển khai cổ phần hóa theo đúng lộ trình của Chính phủ không chỉ đạt thời gian mà còn đạt chất lượng, phải nâng cao được vị trí, thu được nguồn vốn, nguồn lực của xã hội, trong và ngoài nước để góp phần cho MobiFone phát triển hơn, thương hiệu ngày càng lan tỏa đem lại lợi ích cao nhất cho đất nước, sức mạnh cho doanh nghiệp.

Không cổ phần hóa mọi giá, bán cổ phần lấy được mà phải bán theo đúng các quy định của Nhà nước như Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Cổ phần hóa mà không đảm bảo mục tiêu phải đạt là lợi ích cao nhất, đó là lợi ích của nhà nước thì không cổ phần hóa làm gì. Bên cạnh đó, MobiFone đang là Tổng công ty đang phát triển lành mạnh, thị phần tốt, không phải cố gắng bán bằng mọi giá, phải bán với giá cao, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đề nghị MobiFone tiếp tục đàm phán với đối tác tư vấn và cần có báo cáo chi tiết hơn, phân tích rõ các phương án, chọn phương án tối ưu nhất gửi về Bộ TT&TT. Trên cơ sở đó cùng với ý kiến các Bộ, ngành để báo cáo Thủ tướng rõ những khó khăn hiện nay của chúng ta cũng như giải pháp kiến nghị.

Theo ICTPress

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ