“Soi” kết quả hoạt động 16 công ty thành viên của VNG năm 2016

Hồng Quân

17:01 28/06/2017

BizLIVE - 11/16 công ty thành viên VNG đang làm ăn có lãi. Năm 2017, VNG đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 908 tỷ đồng. VNG đã thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2017 cho cán bộ công nhân viên là 631.826 cổ phiếu.

“Soi” kết quả hoạt động 16 công ty thành viên của VNG năm 2016

Ngày 22/6/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP VNG (VNG) đã tiến hành thành công, đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua tất cả các nội dung trình tại Đại hội.

Năm 2016, VNG đạt 3.023 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, vượt 18% và 674 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, vượt 93% kế hoạch năm. Đây cũng là năm VNG tiếp tục không chia cổ tức nhằm giữ lại lợi nhuận phục vụ nhu cầu tái đầu tư vào các sản phẩm chiến lược, cần nguồn vốn lớn.
Năm 2016, trong 16 khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, có 4 công ty được VNG ghi nhận lỗ gồm VNG Singapore Pte, Ltd (năm ngoái lãi), Zion, BP Corporation và TIKI; 1 công ty ở trạng thái không có thông tin là All Best Asia Group Ltd; còn lại có 11 công ty ghi nhận lãi.
VNGS tiếp tục là thành viên có lãi lớn nhất của VNG với 169,5 tỷ đồng, gấp đôi năm 2015; Vinadata đứng thứ 2 với 95,6 tỷ đồng; EPI lãi 37,7 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước; và đáng lưu ý Dragon Top lãi 45 tỷ đồng, so với mức 7,7 tỷ lãi năm trước; Nguyên Bảo năm nay lãi 23,2 tỷ đồng so với năm trước lỗ 4,8 tỷ đồng.
Năm 2017, VNG đặt kế hoạch doanh thu khoảng 3.960 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 908 tỷ đồng. Năm nay, VNG sẽ tiếp tục phát triển các ngành nghề kinh doanh chủ đạo, mở rộng và phát triển việc kinh doanh sản phẩm Zalo và các dịch vụ thanh toán Online.
  Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất VNG
Đại hội cũng thông qua việc phát hành thông qua việc phát hành 631.826 cổ phiếu ESOP trong năm 2017 cho cán bộ công nhân viên, thấp hơn số cổ phần dự kiến phát hành trước đó.
Đồng thời thông qua ông Lê Hồng Minh làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành. Đến cuối năm 2017, ông Lê Hồng Minh nắm giữ 17,07% vốn của VNG. 

HỒNG QUÂN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ