Số lượng doanh nghiệp bất động sản, tài chính tăng vọt

N.Mạnh

13:57 28/06/2017

BizLIVE - Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng ngành kinh doanh bất động sản có 2.279 doanh nghiệp, tăng 68,3%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 679 doanh nghiệp, tăng 37,2%...

Số lượng doanh nghiệp bất động sản, tài chính tăng vọt

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Cục quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 6/2017, có 10.742 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 110.562 tỷ đồng.
Với kết quả này, mặc dù giảm (1,9% về số doanh nghiệp và giảm 7,3% về số vốn) so với tháng trước nhưng tăng (10,05% về số doanh nghiệp và tăng 41,2% về số vốn) so với cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 5,5% so với tháng trước, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2016. 
Cục quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký trong các tháng kể từ tháng 3/2017 đến nay đều đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2014-2017. 
 Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 giai đoạn 2014-2017.
Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 6 trên cả nước là 1.921 doanh nghiệp, tăng nhẹ (0,4%) so với tháng 5/2017. Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 6 của cả nước là 758 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với tháng 5/2017.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 76.655 doanh nghiệp, trong đó có 61.276 doanh nghiệp thành lập mới và 15.379 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 
Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm giai đoạn 2013 – 2017.  
Cục quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, tăng mạnh nhất là kinh doanh bất động sản với 2.279 doanh nghiệp, tăng 68,3%. Tiếp đến là tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 679 doanh nghiệp, tăng 37,2%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 318 doanh nghiệp, tăng 30,9%; Giáo dục và đào tạo có 1.597 doanh nghiệp, tăng 30,4%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 442 doanh nghiệp, tăng 23,1%..., duy nhất chỉ có lĩnh vực Vận tải kho bãi có 3.068 doanh nghiệp, giảm 5,5%.
Ở chiều ngược lại, có 3 ngành giảm về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm: Khai khoáng đăng ký 6.065 tỷ đồng, giảm 68,5%; Thông tin và truyền thông đăng ký 12.741 tỷ đồng, giảm 19,3% và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 10.500 tỷ đồng, giảm 9,1%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng.
Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động.  

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ