Số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục lên gần 95.000

Nguyễn Thảo

10:46 26/12/2015

BizLIVE - Trong năm 2015 cả nước có 94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 601.500 tỷ đồng, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết.

Số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục lên gần 95.000

Số doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2011 đến 2015. Đồ hoạ: N.Thảo

Số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố sáng 26/12, trong năm 2015 cả nước có 94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 601.500 tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 39,1% về số vốn đăng ký so với năm 2014.

Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp năm 2015 đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với năm trước.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2015 là 1.471.900 người, tăng 34,9% so với năm 2014.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, cả nước có 21.506 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động tăng 39,5% so với năm trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất giải thể chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,4% so với năm trước.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm là 71.391 doanh nghiệp, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những nguyên nhân chính của lượng thành lập mới tăng nhanh này được cho là nhờ sự thông thoáng từ Luật Doanh nghiệp mới.

Cụ thể, nếu tính từ ngày Luật Doanh nghiệp có hiệu lực (1/7) cho đến ngày 15/12, đã có tổng số gần 47.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Riêng trong tháng 8/2015, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 84% với vốn đăng ký tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014.

38,2% đánh giá sản xuất kinh doanh ổn định

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo cho thấy, có 42,3% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV khả quan hơn quý III, 19,5% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 38,2% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dự kiến quý I/2016 so với quý IV năm nay có 40,9% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt hơn; 17,7% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 41,4% số doanh nghiệp tin rằng sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Về khối lượng sản xuất, có 44,8% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý IV năm nay tăng so với năm trước; 20,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 34,8% cho rằng ổn định.

Xu hướng quý I/2016 so với quý IV năm nay có 42,2% doanh nghiệp dự báo tăng lên, 17,6% cho rằng sẽ giảm và 40,2% dự báo ổn định.

Đáng lưu ý, có tới 91,6% dự báo năm 2016 khối lượng sản xuất tăng so với năm 2015.

Về đơn đặt hàng, có 38,6% số doanh nghiệp có đơn hàng quý IV cao hơn quý III, 20,8% doanh nghiệp có số đơn đặt hàng giảm và 40,6% số doanh nghiệp có số đơn hàng ổn định.

Xu hướng quý I/2016 so với quý IV/2015 khả quan hơn với 38,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng cao hơn; 18,1% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 43,7% dự kiến có đơn hàng ổn định. Có tới 91,1% số doanh nghiệp lạc quan về số lượng đơn hàng năm 2016 cao hơn năm 2015.

Các chỉ tiêu về đơn đặt hàng xuất khẩu, chi phí sản xuất, giá bán sản phẩm, tình hình tồn kho, sử dụng lao động được hầu hết các doanh nghiệp dự báo giữ ổn định trong quý I/2016 so với quý IV/2015.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ