Sắp có hàng loạt quy định nhằm chống chuyển giá

Nguyễn Thảo

06:00 18/10/2016

BizLIVE - Tổng cục Thuế hiện đã có báo cáo giải trình về ý kiến của các bộ ngành liên quan về dự thảo Nghị định quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết.

Sắp có hàng loạt quy định nhằm chống chuyển giá

Sau các thương vụ chuyển nhượng trong lĩnh vực bán lẻ thời gian qua ngành thuế truy thu được số tiền lớn. Ảnh: TL

Tại báo cáo giải trình, về quy định bên liên kết dựa theo tỷ lệ kiểm soát các yếu tố chi phí đầu vào, đầu ra, Tổng cục Thuế cho biết, qua kinh nghiệm quản lý thực tế cho thấy đa số các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam chỉ thực hiện một khâu trong chuỗi giá trị kinh tế của tập đoàn, chủ yếu là gia công, lắp ráp hoặc sản xuất theo hợp đồng cho công ty mẹ.

Toàn bộ chi phí nguyên vật liệu đầu vào do công ty mẹ cung cấp và công ty mẹ cũng bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con tại Việt Nam phần lớn dựa trên bí quyết công nghệ, kỹ thuật, bí quyết kinh doanh, thương hiệu của công ty mẹ.

Tổng cục Thuế cho biết, xu hướng chung của các tập đoàn đa quốc gia là thành lập các trung tâm mua sắm, trung tâm bán hàng và trung tâm nghiên cứu và phát triển nắm giữ các tài sản vô hình tại các quốc gia có thuế suất thấp thậm chí là các thiên đường thuế nên việc cung cấp nguyên vật liệu, bao tiêu sản phẩm, quản lý tài sản vô hình được tập trung hoá vào một vài công ty trong tập đoàn.

Theo Tổng cục Thuế, với điều kiện thành lập doanh nghiệp rất dễ dàng cùng với chính sách bảo mật thông tin tài chính, bảo mật thông tin về chủ doanh nghiệp của một số thiên đường thuế đã tạo cơ hội cho các tập đoàn thành lập các doanh nghiệp vỏ bọc, không có hoạt động thực chất với các chức năng hoạt động chính như mua sắm nguyên liệu hàng hoá, bán hàng, nắm giữ vốn, nắm giữ tài sản vô hình… nhằm chuyển lợi nhuận từ các quốc gia đặt cơ sở sản xuất về các thiên đường thuế.

Một số tập đoàn đa quốc gia đã né tránh áp dụng quy định giá chuyển nhượng bằng cách chuyển đổi chủ sở hữu sang một công ty mới thành lập tại thiên đường thuế không có quan hệ sở hữu về vốn với các công ty khác trong cùng tập đoàn trong khi vẫn thực hiện giao dịch kinh doanh với các công ty là thành viên của tập đoàn trước đây nhưng không thể xác định được mối quan hệ liên kết về vốn đầu tư.

Do vậy, để ngăn ngừa việc né tránh áp dụng quy định về giá chuyển nhượng, Tổng cục Thuế dự thảo quy định về các bên liên kết dựa trên mối quan hệ kiểm soát các yếu tố chi phí đầu vào, đầu ra để bao quát tất cả các trường hợp có khả năng kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mức ngưỡng để xác định mức độ kiểm soát, chi phối là trên 50%.

Về ngưỡng tối đa được khấu trừ chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch vay nội bộ từ bên liên kết, Tổng cục Thuế đưa ra mức ngưỡng giới hạn tối đa được khấu trừ chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch vay nội bộ từ bên liên kết là 20% chi phí khấu hao và lãi vay, mức trung bình trong khoảng từ 10% đến 30%.

Trước đề nghị của Bộ Kế hoạch Đầu tư bổ sung nội dung quy định về xử lý vi phạm, đồng thời rà soát với các quy định của Luật Đầu tư năm 2014 để từ đó đưa ra chính sách quản lý thuế và xử lý vi phạm phù hợp, Tổng cục Thuế cho rằng, việc xử lý vi phạm về giá chuyển nhượng được xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Do đó, Tổng cục Thuế đã không đưa ra quy định về xử phạt vi phạm hành chính vào dự thảo Nghị định.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ