Sắp “bêu tên” gần 600 doanh nghiệp đã cổ phần hóa “chưa chịu” lên sàn

Nguyễn Thảo

15:55 09/06/2017

BizLIVE - Bộ Tài chính đang rà soát để công bố công khai danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán…

Sắp “bêu tên” gần 600 doanh nghiệp đã cổ phần hóa “chưa chịu” lên sàn

1 số doanh nghiệp tỷ USD ngành dầu khí dự kiến thoái vốn, bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Ảnh: TL

Cổ phần hóa vẫn ì ạch

Kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ đầu năm tới hết tháng 5/2017, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, 13 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa có tổng giá trị thực tế là 4.157 tỷ đồng trong đó phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 1.218 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt thì vốn điều lệ của 13 đơn vị này là 1.563 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 848 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 362 tỷ đồng, bán cho người lao động 46 tỷ đồng, cho tổ chức công đoàn 11 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 294 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, báo cáo cho thấy, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 3.445 tỷ đồng và thu về 14.806 tỷ đồng.

Trong số trên, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm đã thu về 46 tỷ đồng, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm) thu về 2.534 tỷ đồng.

Với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), đơn vị này đã bán vốn tại 18 doanh nghiệp và thu về 12.225 tỷ đồng (trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).

Đại diện Bộ Tài chính đánh giá rằng, tiến độ này còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Đồng thời cho biết, đối tượng cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn này chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý, kiểm toán trước khi công bố giá trị doanh nghiệp.

“Mặt khác, việc thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị”, Bộ Tài chính cho biết thêm.

Sẽ công khai 600 doanh nghiệp chưa chịu niêm yết

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nêu nhận định: “Việc bàn giao các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC còn chậm”. Chưa kể, việc thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước chậm được triển khai. Công tác thoái vốn khỏi ngành nghề kinh doanh chính và bán hết vốn trong những ngành và lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ cũng chưa đạt kết quả như kỳ vọng.

Với doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết, Bộ Tài chính thông tin rằng, đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách 578 doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

“Bộ Tài chính đang rà soát để công bố công khai danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính”, Bộ Tài chính cho biết.

Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, báo cáo Thủ tướng công khai danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn về SCIC.

Lãnh đạo ngành tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng phương án thoái vốn tại Habeco, Sabeco theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Bộ Tài chính cũng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm quyết định phương án bán tiếp số cổ phần của SCIC còn lại tại Vinamilk.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ