Sam Cường đặt kế hoạch lãi 13,5 tỷ đồng trong năm 2015

Hoàng Anh

21:04 07/04/2015

HĐQT cũng thống nhất trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu doanh thu 240 tỷ đồng; LNTT 14,6 tỷ đồng; LNST 13,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2015 dự kiến 12%.

Sam Cường đặt kế hoạch lãi 13,5 tỷ đồng trong năm 2015

Ảnh minh họa.

CTCP Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT) ngày 03/04 vừa qua đã công bố nghị quyết HĐQT.

Trong năm 2014, Sam Cường thực hiện 203,71 tỷ đồng doanh thu, đạt 113,17% kế hoạch năm 2014 và bằng 136,73% so với năm 2013; Lợi nhuận sau thuế đạt 10,96 tỷ đồng, đạt 121,77% kế hoạch năm và bằng 137,13% so với năm 2013. Công ty cũng thống nhất phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 12%.

Ngoài ra, HĐQT cũng thống nhất trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu doanh thu 240 tỷ đồng; LNTT 14,6 tỷ đồng; LNST 13,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2015 dự kiến 12%.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thống nhất đơn giá tiền lương là 574 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ tiền lương tối thiếu 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, đơn giá thù lao HĐQT, BKS là 46 đồng/ 1.000 đồng lợi nhuận trước lương, quỹ thù lao tối thiểu 889 triệu đồng.

Theo Infonet

Giá trong ngày

21.6

0.7 (3.35%)
Giá tham chiếu20.9
Giá mở cửa21.6
Giá cao nhất21.6
Giá thấp nhất21.6
Giá đóng cửa21.6
Khối lượng1,500
Giao dịch ròng NĐTNN1,500
Room nước ngoài còn lại19.82%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,467,432
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)118.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,907.0
P/E11.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)15,767.7
P/B1.4
Lợi tức cổ phiếu (%)12
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

21.60

0.70 (3.35%)

1,50032,400
14/12

20.90

0.90 (4.50%)

1002,090
13/12

20.00

0.70 (3.63%)

1002,000
12/12

19.30

0.40 (2.03%)

1,00019,300
11/12

19.70

1.30 (6.19%)

1,00019,700
08/12

21.00

0.80 (3.67%)

2004,200
07/12

21.80

1.80 (9.00%)

2004,000
06/12

20.00

2.20 (9.91%)

1,20024,000
05/12

22.20

0.80 (3.74%)

1,70037,760
04/12

21.40

0.10 (0.47%)

3006,420

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

04/10/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/09/2017Ngày đăng...

18/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông quả kết quả SXKD...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

07/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố miễn nhiệm ông Trần Văn Dương chức...

26/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua:-...

24/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2017Ngày đăng...

09/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

03/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD năm 2016- Hạn...

02/02/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited - Mã chứng khoán: SMT  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 675.300 CP (tỷ lệ 15,07%...

18/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

30/12/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ...

23/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng...

23/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kế hoạch SXKD 9...

09/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

04/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường trả cổ tức năm 2015 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2016Ngày...

20/09/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/09/2016Ngày đăng ký...

01/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố bổ nhiệm ông Đào Ngọc Quyết...

10/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 6 tháng...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

25/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/05...

19/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

06/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AFC VF Limited - Họ tên người có liên quan: Andreas Vogelsanger - Mối quan hệ: Tổng Giám đốc - Số lượng: 53.510 - Tỷ lệ nắm giữ: 1,19% - Họ tên người có liên quan: Andreas Karall - Mối quan hệ: Công ty mẹ - Số lượng:...

25/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

25/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

08/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

04/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 2015,...

02/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thiện Cảnh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: SMT- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

19/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

31/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tổ chức đầu tư: AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited)Tên cổ phiếu: SMTSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 583.100 CP...

18/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo kết quả sản xuất kinh...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

27/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 6 tháng...

21/08/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết...

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

04/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng...

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

17/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18...

17/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

03/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về các vấn đề...

27/03/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm...

25/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

06/02/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD 2014...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

15/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11...

19/11/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11...

24/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo kết quả kinh...

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

02/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT.Tải file gốc

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

26/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

21/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2013File gốc

21/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:- Thời gian họp: Từ 7 giờ 30 - 11 giờ 30 ngày 21/3/2014- Địa điểm tổ chức...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

06/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

26/09/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên...

06/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố Nghị quyết HĐQT về kết quả...

16/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SMT: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2013 3. Lý do và mục đích: ...

25/06/2013

Phát hành cổ phiếu

SMT: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2013 3. Lý do và mục đích: * Trả cổ tức...

06/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị....

20/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị....

05/02/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/02/2013...

26/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

16/07/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

28/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SMT: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

21/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

15/02/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

19/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

11/11/2011

Phát hành cổ phiếu

SMT: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2011 Tỷ lệ thực hiện...

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

28/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

07/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Hội đồng quản...

25/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24...

22/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

25/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

20/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SMT - 29/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 (6%) - Tỷ lệ thanh toán: 6%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) - Thời gian thanh toán: 20...

29/11/2010

Phát hành cổ phiếu

SMT - 29/11: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Số lượng chứng khoán phát hành: 600.000 cổ phiếu, trong đó: phát hành cho cổ đông hiện hữu 500.000 cổ phiếu, phát hành cho người lao...

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

30/07/2010

Niêm yết mới

Căn cứ công văn số 224/CV-SMT ngày 14/7/2010 về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu SMT của Công ty cổ phần Viễn thông Sam Cường, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam