Rút giấy phép trung tâm tự chứng nhận, kiểm nghiệm phân bón

Nguyễn Thảo

16:02 23/06/2016

BizLIVE - Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 2466 hủy bỏ quyết định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ.

Rút giấy phép trung tâm tự chứng nhận, kiểm nghiệm phân bón

Bộ Công Thương đã thu hồi toàn bộ các quyết định liên quan đến Trung tâm vùng Nam Bộ. Ảnh TL

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ (gọi tắt Trung tâm vùng Nam Bộ) được Cục Trồng trọt ra quyết định chỉ định là tổ chức chứng nhận phân bón đã không có Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động. Phòng thử nghiệm phân bón của Trung tâm cũng không có Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm.

Trung tâm này đã thực hiện chứng nhận, kiểm nghiệm cho hàng ngàn sản phẩm, hàng trăm doanh nghiệp với mức độ sai phạm được cho là "rất nghiêm trọng".

Cụ thể, Trung tâm vùng Nam Bộ đã chứng nhận hợp quy cho 496 sản phẩm không nằm trong danh mục quy định của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, vi phạm quy định Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Nghiêm trọng hơn nữa, Trung tâm vùng Nam Bộ còn chứng nhận cho 1.274 sản phẩm phân bón vô cơ trong khi Trung tâm này không hề được chỉ định chức năng trên mà chỉ được chứng nhận phân bón DAP và phân lân nung chảy. Đây là hành vi "chứng nhận ngoài phạm vi được chỉ định" mà Nghị định 80/2013/NĐ-CP đã nghiêm cấm. Sau khi chứng nhận xong, Trung tâm cũng không hề lưu mẫu.

Tất cả điều này dẫn đến hàng ngàn sản phẩm phân bón của 276 doanh nghiệp đã không được kiểm soát về chất lượng, chứng nhận sai, nhiều sản phẩm nằm ngoài danh mục cho phép... nhưng đã được đóng dấu "hợp quy", bán tràn lan trên thị trường.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sau khi phát hiện ra sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm vùng Nam Bộ đã đề nghị chuyển vụ việc sang Bộ Công Thương giải quyết.

Theo đó, ngày 17/6, Bộ Công Thương đã có quyết định hủy bỏ toàn bộ hai Quyết định cho phép Trung tâm vùng Nam Bộ là đơn vị được chỉ định kiểm nghiệm và chứng nhận phân bón mà Bộ này đã cấp trong năm 2014.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Trung tâm vùng Nam Bộ thu hồi tất cả các Giấy chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm phân bón vô cơ đã cấp ngoài phạm vi được chỉ định. Đồng thời, thu hồi phiếu kết quả thử nghiệm đối với tất cả các sản phẩm phân bón vô cơ đã cấp ngoài phạm vi được chỉ định.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine