Quý I/2014: Lợi nhuận công ty mẹ Habeco tăng 41%

Nguyên Minh

15:36 29/05/2014

BizLIVE - Việc bán 45% cổ phần trong liên doanh Habeco Vũng Tàu mang lại lợi nhuận lớn cho Habeco trong quý I/2014.

Quý I/2014: Lợi nhuận công ty mẹ Habeco tăng 41%

Ảnh minh họa

Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2014 công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu thuần của công ty mẹ Habeco trong quý I đạt 1.064,7 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lợi nhuận gộp đạt 151 tỷ đồng, giảm 20,9%. 

Trong quý này, doanh thu tài chính công ty tăng mạnh, từ 12,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái tăng lên 110 tỷ đồng trong quý này. Được biết khoản thu này chủ yếu đến từ lãi nhượng bán cổ phiếu đầu tư vào công ty cổ phần Bia Hà Nội - Vũng Tàu (hơn 90 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý đầu năm đạt 172,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 164,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 36% và 41% so với quý I/2013. 

Trong năm 2014, Habeco lên kế hoạch tổng doanh thu tiêu thụ đạt 503 triệu lít, doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 7.046 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 978 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 847 tỷ đồng. 

 

Kết quả kinh doanh quý I của Habeco. Đơn vị: Tỷ đồng.

NGUYÊN MINH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine