PVN kiến nghị hạn chế nhập xăng để “bao tiêu” xăng “nội”

Tâm An

14:46 16/09/2015

BizLIVE - PVN kiến nghị Chính phủ chỉ cấp hạn ngạch nhập khẩu sau khi cân đối đảm bảo tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của các nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất.

PVN kiến nghị hạn chế nhập xăng để “bao tiêu” xăng “nội”

Ảnh minh họa.

Báo cáo gửi lên Thủ tướng Chính phủ về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn PVN cho biết, khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thương mại vào năm 2017 và đạt công suất tối đa vào năm 2018 nguồn cung xăng dầu nội địa cho thị trường Việt Nam tại thời điểm đó đạt khoảng 17.589 nghìn m3.
Trong đó, nhà máy lọc dầu Dung Quất khoảng 7.274 nghìn m3/năm; nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn khoảng 9.625 nghìn m3/năm, bốn cơ sở pha chế xăng từ Condensate có tổng công suất 690 nghìn m3/năm (chưa kể các dự án khác nếu đi vào hoạt động).
Trong khi đó nếu tính toán nhu cầu thị trường nội địa cả nước (các sản phẩm xăng+ Diesel+ Jet A1) tính tại thời điểm năm 2018 là khoảng 17.329 nghìn m3 (với tốc độ tăng trưởng nhu cầu nội địa dự kiến khoảng 3% năm).
Như vậy, theo PVN tổng cung từ 2 nhà máy lọc dầu và các nguồn chế biến xăng dầu từ Condensate đã đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa, mặt hàng Diesel sẽ dư thừa.
Báo cáo của PVN cũng cho biết, theo cơ cấu sản phẩm của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất và Nghi Sơn vận hành 100% công suất thì dự kiến tại thời điểm 2018 tổng cung sẽ vượt cầu khoảng 821 nghìn m3, riêng sản phẩm dầu Diesel sẽ dư thừa khoảng 849 nghìn m3, sản phẩm xăng các loại và Jet A1 đã cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu.
Cơ cấu nguồn cung xăng dầu nội địa theo ước tính 
với tốc độ tăng trưởng nhu cầu nội địa dự kiến khoảng 3% năm
Với cơ cấu như trên PVN cho rằng đang khó khăn lớn trong tiêu thụ hết sản phẩm từ hai nhà máy lọc hóa dầu nhất là khi giá bán sản phẩm của lọc dầu Nghi Sơn sẽ cao hơn đối với xăng dầu nhập khẩu nếu áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do.
Việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn do không cạnh tranh được với xăng dầu nhập khẩu ngay trên thị trường Việt Nam. 
“Nếu chính phủ không kiểm soát chặt chẽ lượng xăng dầu nhập khẩu không có các thay đổi về cơ chế, chính sách trong kinh doanh xăng dầu thì việc tiêu thụ sản phẩm bao tiêu sẽ gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro lớn”, báo cáo của PVN nêu rõ. 
Cũng theo PVN, ảnh hưởng của chênh lệch ưu đãi thuế đối với các sản phẩm xăng dầu thanh toán thông qua FPOA là khoảng 65.000 tỷ đồng, trong đó 7.000 tỷ thanh toán cho nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT phát sinh số tiền chênh lệch thuế. 
Chênh lệch thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm hóa dầu do nhà máy lọc hóa dầu Nghi sơn bán cho bên thứ 3 là khoảng 10.000 tỷ đồng. Tồng cộng là 75.000 tỷ đồng. 
PVN đánh giá rằng, ngay khi nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại số tiền PVN phải thanh toán cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn phát sinh từ việc Chính phủ thực hiện ưu đãi thuế nhập khẩu là rất lớn do đó, PVN đưa ra ba kiến nghị.
Thứ nhất, điều chỉnh chính sách về kinh doanh xăng dầu trên cơ sở cân đối cung cầu, chỉ cấp quota nhập khẩu sau khi cân đối đảm bảo tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất đảm bảo tiêu thụ hiệu quả toàn bộ sản phẩm. 
Thứ hai, xây dựng cơ chế đảm bảo nguồn tiền cho PVN thay mặt Chính phủ thực hiện chi trả khoản ưu đãi cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong thời gian 10 năm sau ngày vận hành thương mại.
Cho phép PVN giữ lại số tiền chênh lệch thuế nhập khẩu cao hơn so với mức ưu đãi thuế cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trường hợp Chính phủ xây dựng Quỹ phát triển bền vững hình thành từ việc thu phí đối với xăng dầu tiêu dùng để bù đắp phần ưu đãi thuế PVN đã thay mặt Chính phủ thanh toán cho Lọc hóa dầu Nghi Sơn kiến nghị khoản phí này được thu tại cổng nhà máy PVN bán sản phẩm cho các khách hàng, PVN được phép giữ lại một khoản phí tương ứng. 
Thứ ba, về chất lượng sản phẩm yêu cầu Lọc hóa dầu Nghi Sơn thực hiện theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định số 49 của Chính phủ, đồng thời giao PVN và các bộ ngành nghiên cứu giải pháp xử lý vấn đề tiêu chuẩn sản phẩm.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ