PNJ trả cổ tức 10%, phát hành cổ phiếu tăng vốn

Trần Thúy

07:54 28/05/2015

BizLIVE - Ngày 12/6 là thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

PNJ trả cổ tức 10%, phát hành cổ phiếu tăng vốn

Ảnh minh họa.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, PNJ sẽ trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn với tỷ lệ 20%. Theo đó, tổng số cổ phiếu sẽ phát hành trong đợt này khoảng 22,67 triệu cổ phiếu. Ngày 12/6 là thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.

PNJ cho biết, công ty sẽ dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển cho đợt phát hành cổ phiếu lần này.

Kết thúc năm 2014, PNJ đạt tổng doanh thu hợp nhất 7.294 tỷ đồng, đạt 80% so kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 335 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch, tăng 44% so với 2013. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 255,8 tỷ đồng, tăng 26% so với kế hoạch, tăng 51% so với 2013. 

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu.

TRẦN THÚY

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?