“Ông lớn” dầu khí mỗi ngày trả hàng chục tỷ đồng lãi vay

Nguyễn Thảo

10:24 24/09/2016

BizLIVE - Chi phí lãi vay năm vừa qua của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam PVN tăng so với năm trước đó, ở mức 4.916 tỷ đồng, như vậy, mỗi ngày PVN phải chịu áp lực thanh toán 13,6 tỷ đồng tiền lãi vay.

“Ông lớn” dầu khí mỗi ngày trả hàng chục tỷ đồng lãi vay

Ảnh minh họa.

Theo số liệu báo cáo tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong năm vừa qua, một phần do giá dầu thế giới sụt giảm nên đã ảnh hưởng đáng kể tới các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVN.

Cụ thể, doanh thu thuần chỉ đạt 288.508 tỷ đồng trong năm 2015, giảm 21,6% so với năm 2014 (368.407 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế đạt 42.892,2 tỷ đồng, giảm gần 33,6%, lợi nhuận sau thuế đạt 30.695 tỷ đồng, sụt giảm 28,5% so với kết quả đạt được năm 2014.

Cũng tại báo cáo này cho biết, đến cuối năm 2015, PVN có tổng cộng 319.304,3 tỷ đồng nợ phải trả, con số này đã giảm hơn 18.600 tỷ đồng so với thời điểm 1 năm trước đó. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn lên tới 156.221,2 tỷ đồng, giảm hơn 23.700 tỷ đồng. Đây là những con số khá ấn tượng.

Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả kinh doanh lại cho thấy, chi phí tài chính trong năm vừa qua của PVN tăng rất mạnh, tăng hơn gấp đôi so với 2014. Cụ thể, nếu như năm 2014, chi phí tài chính của PVN là 8.316 tỷ đồng thì con số này vào 2015 lên tới 16.890,9 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của PVN năm 2015 so với 2014

Phần chi phí lãi vay trong năm vừa qua của PVN cũng tăng so với năm trước đó, ở mức 4.916,1 tỷ đồng. Như vậy, mỗi ngày PVN phải chịu áp lực thanh toán 13,6 tỷ đồng tiền lãi vay.

Báo cáo tài chính của PVN cũng cho thấy, PVN có khoản lỗ do chênh lệch tỉ giá lên đến hơn 7.000 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với năm 2014. Ngoài ra, tập đoàn này còn lỗ 190 tỷ đồng từ kinh doanh chứng khoán.

PVN hiện có hàng nghìn tỉ đồng nợ xấu là các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày và cho vay quá hạn. Cụ thể, PVN có hai khoản phải thu lớn nhất là gần 2.100 tỷ đồng tại Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và 2.150 tỷ đồng phải thu ủy thác đầu tư tại Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngoài ra, PVN còn có gần 900 tỷ đồng các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày tại Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung quất, 720 tỷ đồng khoản phải thu và cho vay quá hạn tại CTCP PVI và 922 tỷ đồng phải thu tại Tổng công ty Dầu.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ