Nội Bài Cargo: Sẽ trả thêm 37% cổ tức năm 2014

Thanh Thủy

14:31 09/04/2015

Dự kiến tổng tỷ lệ cổ tức chi trả là 104%. Ngoài ra, công ty còn dự kiến án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chia thưởng 5%.

Nội Bài Cargo: Sẽ trả thêm 37% cổ tức năm 2014

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Nội Bài Cargo, mã NCT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2015.

Theo báo cáo của công ty, năm 2014, doanh thu thuần của Nội Bài Cargo đạt 678 tỷ đồng tăng 18%, LNST đạt 273,4 tỷ đồng tăng 10,46% so với năm 2013. Kết quả kinh doanh trên đều cán đích kế hoạch đề ra. Tháng 9/2014, dự án kho hàng nhập quốc tế NCT3 đã chính thức đưa vào hoạt động, giúp giải quyết đáng kể tình trạng quá tải nhiều năm qua.

Mặc dù đề ra kế hoạc chia cổ tức năm 2014 đặt ra là 90% nhưng theo kế hoạch phân chia lợi nhuận trình cổ đông thông qua, HĐQT đã đề xuất mức chi trả cổ tức 104%.

Trong năm, công ty đã tạm ứng hai đợt cổ tức: đợt 1 tạm ứng 70% cổ tức (bằng cổ phiếu) và đợt 2 chi trả cổ tức 40% bằng tiền. Như vậy, NCT sẽ chi trả thêm cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 37,1% và dự kiến thanh toán trước 30/6/2015.

Ngoài chi trả khoản cổ tức "khủng", tại Đại hội, công ty còn trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ chia thưởng 5%. Nguồn vốn để thực hiện chia cổ phiếu thưởng được lấy từ quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần.

Năm 2015, Nội Bài Cargo đặt ra các mục tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận chỉ tăng nhẹ so với năm trước. Cổ tức tiếp tục được đặt ra ở mức cao 100%.

Theo NDH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?