Nhà nước giữ 44% vốn điều lệ sau cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng số 1

Nguyễn Thảo

07:34 03/07/2015

BizLIVE - Nhà nước sẽ nắm giữ 44% vốn điều lệ, 45% vốn điều lệ sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược trong khi cán bộ nhân viên sẽ sở hữu 2,2% còn lại bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Nhà nước giữ 44% vốn điều lệ sau cổ phần hoá Tổng công ty Xây dựng số 1

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) thành công ty cổ phần.

Theo đó, vốn điều lệ đề xuất sẽ là 1.100 tỷ đồng. Hình thức phát hành là đấu giá công khai với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần. Đơn vi tổ chức đấu giá là Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Bộ Xây dựng cho biết, cổ phần phát hành lần đầu, nhà nước nắm giữ 44.000.000 cổ phần chiếm 40% vốn điều lệ, bán cho nhà đầu tư chiến lược: 49.500.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ.

Bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên 413.500 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ; bán cho cán bộ công nhân viên mua thêm theo Điều 48 Nghị định 59/NĐ-CP: 1.997.400 cổ phần, chiếm 1,82% vốn điều lệ.

Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng: 14.089.100 cổ phần, chiếm 12,8% vốn điều lệ.

Trong đó, việc bán cho nhà đầu tư chiến lược được thực hiện bán thoả thuận trực tiếp trước khi thực hiện bán đấu giá công khai, theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm.

Danh sách nhà đầu tư chiến lược bao gồm CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc với tổng số cổ phần đăng ký và cam kết mua là 41.800.000 cổ phần, tương ứng với 38% vốn điều lệ và CTCP Top American Việt Nam đăng ký và cam kết mua là 7.700.000 cổ phần, tương ứng với 7% vốn điều lệ.

Cũng theo Bộ Xây dựng thời gian hoàn thành bán đấu giá cổ phần lần đầu trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trường hợp không bán hết số lượng cổ phần phát hành, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa sẽ tiếp tục bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá và nhà đầu tư chiến lược (nếu có nhu cầu). Sau khi bán thỏa thuận mà vẫn không bán hết sẽ xử lý theo quy định hiện hành.

Chi phí cổ phần hoá dự kiến cũng được Bộ Xây dựng nêu ra với con số lên đến 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tờ trình cũng cho biết kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hoá của doanh nghiệp.

Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, sau thuế cùng tăng và đạt mức doanh thu 3.604 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 235 tỷ đồng, sau thuế là 225 tỷ đồng vào năm 2017. Đồng thời dự kiến tỷ lệ cổ tức lên đến 7,9%. 

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ