Nhà máy In tiền Quốc gia: 6 tháng đầu 2017 lợi nhuận giảm 68,5% đạt 41,8 tỷ đồng

Hồng Quân

16:17 30/08/2017

BizLIVE - Doanh thu sụt giảm, biên lợi nhuận gộp giảm và chi phí hoạt động tăng là những yếu tố khiến lợi nhuận của Nhà máy In tiền Quốc gia giảm hơn 90 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nhà máy In tiền Quốc gia: 6 tháng đầu 2017 lợi nhuận giảm 68,5% đạt 41,8 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Nhà máy In tiền Quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, giá vốn hàng bán tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của Nhà máy sụt giảm.

Doanh thu thuần trong kỳ đạt 781,3 tỷ đồng, giảm 6,3%; lợi nhuận gộp đạt 79,2 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động tài chính bị lỗ hơn 2,3 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước lãi gần 8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,2%, thêm gần 4 tỷ đồng.
Lợi nhuận thuần đạt 51 tỷ đồng, giảm 77 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 45,7 tỷ đồng, giảm 66%; lợi nhuận sau thuế đạt 41,8 tỷ đồng.
Năm 2016, Nhà máy In tiền Quốc gia ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, trong khi 6 tháng đầu 2016 Nhà máy In tiền Quốc gia đã tạo ra 130,8 tỷ đồng lợi nhuận.
Nhà máy In tiền Quốc gia hoạt động trong lĩnh vực in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, giấy tờ có giá… theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

HỒNG QUÂN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ