Nguyên nhân nào khiến Đông Nam Bộ có lượng doanh nghiệp “chết” tăng vọt?

Vĩnh Trà

06:30 02/07/2016

BizLIVE - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, vùng Đông Nam Bộ có tới 2.530 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 64,8%

Nguyên nhân nào khiến Đông Nam Bộ có lượng doanh nghiệp “chết” tăng vọt?

Ảnh minh họa.

Báo cáo chuyên đề về hoạt động doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho thấy những tín hiệu rất đáng chú ý về sức khỏe doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, nhiều khu vực kinh tế quan trọng của cả nước đều tiếp tục cho thấy lượng doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2015.
Cụ thể, vùng Đông Nam Bộ có 2.530 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 64,8%; Đồng bằng Sông Hồng có 958 doanh nghiệp, tăng 12,7% và Tây Nguyên có 165 doanh nghiệp, tăng 9,3%.
Ở chiều ngược lại, Đồng bằng Sông Cửu Long có 813 doanh nghiệp giảm 23,4%; Trung du và miền núi phía Bắc có 291 doanh nghiệp, giảm 10,5% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 750 doanh nghiệp, giảm 4,6%. 
Xét theo lĩnh vực hoạt động, trong nửa đầu năm 2016 phần lớn các ngành, lĩnh vực đều có số doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, các ngành, lĩnh vực có mức tăng cao bao gồm: Khai khoáng có 251 doanh nghiệp, tăng 286,2%; Nghệ thuật - vui chơi và giải trí có 209 doanh nghiệp, tăng 154,9%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 33 doanh nghiệp, tăng 120%.
Bên cạnh đó có 4 ngành, lĩnh vực có mức doanh nghiệp giải thể giảm là: Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác giảm 53,4% (96 doanh nghiệp); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 30,2% (90 doanh nghiệp); Thông tin và truyền thông giảm 13,8% (212 doanh nghiệp); Xây dựng giảm 5% (547 doanh nghiệp).  
Về tình hình chung của cả nước, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 5.507 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. 
Xét theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2016 có 2.210 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 40,1%;  1.656 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 30,1%; 913 doanh nghiệp tư nhân chiếm 16,6%; 727 công ty cổ phần chiếm 13,2% và 1 công ty hợp danh chiếm 0,02%.
Theo quy mô vốn, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng là 5.129 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 93% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2015.

VĨNH TRÀ

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ