Ngành nào có doanh nghiệp “chết” nhiều nhất năm 2015?

Vĩnh Trà

07:41 11/01/2016

BizLIVE - Thông tin truyền thông, nghệ thuật và vui chơi giải trí, giáo dục đào tạo... là những lĩnh vực có lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh nhất trong năm 2015.

Ngành nào có doanh nghiệp “chết” nhiều nhất năm 2015?

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2015.

Một báo cáo chuyên đề mới nhất về tình hình "sức khỏe" doanh nghiệp của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết, có nhiều diễn biến đáng chú ý liên quan đến tình hình doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2015.
Xét về tình hình chung, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh trong năm 2015 của cả nước là 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước (so sánh 2014/2013 doanh nghiệp giải thể giảm 2,2%).
Thống kê theo quý, số doanh nghiệp giải thể trong quý IV/2015 là 2.505 doanh nghiệp tăng 11,1% so với quý III; tăng 16,9% so với quý II; giảm 2,3% so với quý I và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2014 (2.474 doanh nghiệp).
Xét theo loại hình doanh nghiệp,trong tổng số 9.467 doanh nghiệp giải thể, có 3.511 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 37,1%; có 2.668 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 28,2%; có 1.907 doanh nghiệp tư nhân chiếm 20,1% và 1.381 công ty cổ phần chiếm 14,6%.
Về quy mô vốn, trong năm 2015 số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 93,68% trên tổng số doanh nghiệp giải thể (cùng kỳ năm 2014 tỷ lệ này là 93,75%).
Nếu phân theo vùng lãnh thổ, trong năm 2015 tình hình doanh nghiệp đăng ký giải thể tăng tại một số vùng so với cùng kỳ năm trước.
Bao gồm: Tây Nguyên có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 30,3%; tiếp đó là Đồng bằng Sông Hồng tăng 16,7% và Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 0,1%.
Về tình hình doanh nghiệp giải thể theo ngành, lĩnh vực hoạt động, trong năm 2015, một số ngành, lĩnh vực có tình hình doanh nghiệp giải thể tăng, bao gồm: Thông tin và truyền thông tăng 104,3%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 77,8%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga tăng 28,3%; Giáo dục và đào tạo tăng 21%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ, tư vấn; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 12,2%.
Các ngành, lĩnh vực còn lại đều có số doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước.

VĨNH TRÀ

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ