Năm 2016, thu nhập sếp Vinataba dự kiến lên đến gần 800 triệu đồng

Nguyễn Thảo

12:47 26/09/2016

BizLIVE - Báo cáo lương thưởng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (công ty mẹ - Vinataba) vừa mới công bố cho biết, lương bình quân lãnh đạo quản lý năm 2015 là 530 triệu đồng, người lao động là 203 triệu đồng.

Năm 2016, thu nhập sếp Vinataba dự kiến lên đến gần 800 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Báo cáo mới đây của Vinataba cho biết, 12 lãnh đạo quản lý của Vinataba trong năm 2015 vừa qua nhận mức lương bình quân 44,1 triệu đồng/tháng, tương ứng 530 triệu đồng/người/năm.

Còn người lao động, thu nhập bình quân năm 2015 đạt khoảng 16,9 triệu đồng/tháng, tương ứng 203 triệu đồng/năm. Năm qua, công ty đã chi tổng cộng hơn 135 tỷ đồng để trả lương cho nhân viên. Tính đến cuối năm 2015, công ty có 664 lao động.

Năm 2016, công ty đặt mục tiêu lương bình quân lãnh đạo tăng lên 58 triệu đồng/tháng, tăng 35,1% so với năm 2015. Nếu tính cả tiền thưởng và tiền thù lao, thu nhập bình quân của viên chức quản lý chuyên trách đạt 64,5 triệu đồng một tháng, tương ứng 774 triệu đồng/năm.

Đối với lao động, công ty đặt mục tiêu lương bình quân chỉ gần 16 triệu đồng/tháng. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động là 111 tỷ đồng, quỹ lương viên chức quản lý tăng lên 7,9 tỷ.

Vinataba cho biết, tổng công ty phân phối tiền lương cho lao động theo quy chế trả lương theo quy định. Quỹ lương thực hiện sẽ được trích một phần để lại năm sau và tỷ lệ này không vượt quá 17%. Việc trả lương được căn cứ theo vị trí, chức danh công việc, đảm bảo phù hợp với trình độ kỹ thuật chuyên môn.

Với lãnh đạo quản lý, chính sách phân phối tiền lương, thưởng, thù lao được gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh và kết quả quản lý điều hành của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính năm 2015 mới đây của Vinataba cho biết, công ty có doanh thu 17.279 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.040 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ thuốc lá đạt 3,43 tỷ bao.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ