Năm 2015, Sabeco báo lãi tăng vọt nhờ...cổ tức

Trần Thúy

11:43 10/03/2016

BizLIVE - Doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt gần 3.659 tỷ đồng, tăng 21,4%, trong đó, khoản cổ tức, lợi nhuận được chia tăng 572 tỷ lên 3.290 tỷ đồng.

Năm 2015, Sabeco báo lãi tăng vọt nhờ...cổ tức

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính 2015 vừa được Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố, doanh thu cả năm đạt 8.081 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng cũng tăng 2%, lên gần 7.503 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 578 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2014.
Doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt gần 3.659 tỷ đồng, tăng 21,4%, trong đó, khoản cổ tức, lợi nhuận được chia tăng 572 tỷ lên 3.290 tỷ đồng. Đồng thời, Sabeco được hoàn nhập 103 tỷ chi phí tài chính. 
Chi phí bán hàng trong năm giảm 15%, xuống còn hơn 595 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng tới 73,4%, lên 344,7 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Sabeco đạt 3.400,5 tỷ đồng, tăng 23,3% so với năm 2014.
Sau khi trừ đi các chi phí khác, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.420,8 tỷ đồng, tăng tới 25,5% so với năm 2014.
Tại ngày 31/12/2015, tổng tài sản của Sabeco đạt hơn 15.452 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với hồi đầu năm, trong đó, công ty có 6.324 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 28% trong khi đầu tư ngắn hạn lại giảm 23%, còn 440 tỷ đồng.
Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 10,3%, còn gần 991,5 tỷ đồng trong khi hàng tồn kho còn gần 386,7 tỷ đồng, giảm 5,2% so với đầu năm.
Sabeco có hơn 3.966 tỷ đồng vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kế, cổ phiếu. Doanh nghiệp hiện đang đầu tư vào 12 công ty con và 14 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia rượu, nước giải khát, thương mại, cơ khí, thủy điện, bao bì, sản xuất thủy tinh…
Sau 8 năm cổ phần hóa, Sabeco đã bán cho Heineken khoảng 5% vốn, Nhà nước giữ 89,59% vốn cổ phần và các cổ đông khác giữ tỷ lệ còn lại.
Theo ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Sabeco cho biết theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sabeco đang xây dựng phương án thoái tiếp vốn hai đợt, mỗi đợt 20 – 30%. Bộ Công Thương cũng cho biết đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco xây dựng phương án bán tiếp phần vốn nhà nước xuống dưới 50%.
Tuy nhiên, trong báo cáo của Bộ Công Thương về tình hình thoái vốn, cổ phần hóa, tái cơ cấu của các doanh nghiệp Nhà nước thì Sabeco không muốn bán cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài.

TRẦN THÚY

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ